לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי ממשית

23/06/2015

שם השיעור: גורמי מיקום גיאוגרפיים של ממשית כיישוב קבע בחבל ארץ מדברי

קירות, קשתות ותקרה מאבן מקומית
קירות, קשתות ותקרה מאבן מקומית

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מדבר, ת​נאי הסביבה והתיישבות האדם​

תופעה הממחישה את הנושא

הקשר בין האדם למרחב, וההתאמה לתנאי המדבר מקבלים ביטוי בבתי המגורים בשני היבטים: שימוש באבן המקומית (סלעי גיר), ויצירת חללי מגורים מבודדים מהשינויים הקיצוניים של הטמפרטורות במדבר. תופעות אלה בולטות בחלקים המשוחזרים של בתי האמידים.​

הצעה לפעילות תלמידים

בבתים ניתן למצוא לוחות אבן ששימשו לריצוף, אבנים מסותתות כריבועים שמרכיבות את הקירות, אבנים שסותתו כטרפז המרכיבות את הקשתות – התומכות בתקרה, וכן לוחות אבן שהונחו בין הקשתות כתקרה.
התלמידים יכולים לחקור את תכונות הסלע המקומי ולהגדירו, ואחר כך לסקור את שימושי האבן השונים במבנה.
ניתן לערוך לוח לחוצבים: איזה צורות של אבן נדרשות, ולאיזה מטרה תשמשנה.
אשר לחשיבות הבית כמבודד, ניתן למדוד בהשוואה טמפרטורה, לחות ורוח בין הרחוב החשוף לבין החדר המקורה.
עוד ניתן להתיחס לגורמי המיקום: יישוב ודרך, ולתוכנית המתאר של היישוב:

  • רחובות
  • מגורים
  • מבני ציבור