לומדים גיאוגרפיה בגן לאומי תל באר שבע

18.06.2015

שם השיעור: יישובים במרחב הגיאוגרפי בתצפית מתל באר שבע

סידור הרחובות בתל באר שבע

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

יישובים במרחב: מאפייני יישובים בהקשר הגיאוגרפי​

תופעה הממחישה את הנושא

ממגדל התצפית שבמרכז התל נראים השכונות החדשות של העיר באר שבע, היישוב הקהילתי עומר והיישוב הבדואי תל-שבע. בין היישובים הנראים בנוף ניכר הבדל ברור בסגנון הבנייה. כמו כן, נראה היישוב העתיק בתל באר שבע, רחובותיו ובנייניו המשוחזרים, למלוא היקפו.

הצעה לפעילות תלמידים

בתצפית מהמגדל יזהו התלמידים את היישובים הנראים בנוף: שכונת רמות בבאר שבע, עומר ותל-שבע. ניתן לאפיין כל יישוב בהתאם לנלמד על יישובים במרחב, במדדים כגון:

  • מיקום טופוגרפי
  • מראה יחידת המגורים
  • סידור הבתים במרחב
  • מבני ציבור
  • מקורות פרנסה ועוד

בנוסף ניתן לערוך השוואה בין היישובים ולנסות להעיד ממאפייני היישוב במרחב אל תרבותם ואורח חייהם של התושבים.התלמידים יחקרו את המראה הכללי של היישוב העתיק מהתקופה הישראלית בתל באר-שבע, על פי אותם מאפיינים לעיל.
לסיכום תיערך השוואה בין שלושת היישובים המודרניים לבין היישוב העתיק בתל. ניתן לזהות הבדלים בגודל היישוב, בחומרים המשמשים לבנייה, בסדר ובארגון הציבורי, במיקום הטופוגרפי ובקיומם של צמחי נוי ותשתיות טכנולוגיות.