לומדים היסטוריה בגן לאומי חמת טבריה

15/09/2016

שם השיעור: תרבות יהודית בתקופת התלמוד בחמת טבריה

חלק ממבנה בית הכנסת שבגן לאומי חמת טבריה
חלק ממבנה בית הכנסת שבגן לאומי חמת טבריה

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

תקופת התלמוד: חיים יהודים בארץ ישראל

תופעה הממחישה את הנושא:

שרידי ישוב מתקופת המשנה והתלמוד ובו בית כנסת. ברצפת הפסיפס עיטורים של סמלים יהודיים: מנורת שבעה קנים, ארבעת המינים, מחתות, שופר, שמות המזלות בעברית, והמונח "נשיאים" המוזכר באחת הכתובות. לצדם עדויות לתרבות הלניסטית כגון אל השמש שבמרכז הרצפה, כתובת ביוונית ושם האיש סוורס שבכתובת.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסקרו את מבנה בית הכנסת ויערכו תרשים של המתאר. על התרשים יש להוסיף את מיקומם של העיטורים השונים. עליהם לנמק מדוע מניחים שהמבנה שימש כבית כנסת: בניין ציבורי, חלל פנימי למתפללים, סמלים יהודיים על רצפת הפסיפס, המקום המוגבה ששימש לארון הקודש, וכיוון התפילה לירושלים. בנוסף עליהם לפענח את הכתובות שנמצאו ברצפה, בעזרת דף עזר הכולל מפתח של האותיות. לפי הכתובות יזהו התלמידים מי הם בוני בית הכנסת, כאשר הכתובת החשובה ביותר היא "סווריס החניך, שגדל בביתם של נשיאים המהוללים."

התלמידים יערכו מיון של העדויות השונות הקשורות לתרבות יהודית בצד עדויות לתרבות זרה. בין השאר: הסמלים היהודיים מנורה ושופר, בצד סמלים הלניסטיים אל השמש, השפה היוונית והשם סוורוס. יש להדגיש את קיומן של דמויות – חיות ובני אדם, ברצפת בית הכנסת, דבר הנוגד לכאורה את הדיבר "לא תעשה לך פסל…". על יסוד הממצאים יגדירו התלמידים את אחד ממאפייני התרבות של התקופה: חיים יהודיים (מוסד הנשיאות שכן בטבריה) המושפעים מהתרבות ההלניסטית השלטת.