לומדים היסטוריה בגן לאומי כורזים

25/09/2016

שם השיעור: בית כנסת וחיי יום יום בתקופת המשנה והתלמוד בכורזים

בית הכנסת פונה לכיוון דרום
בית הכנסת פונה לכיוון דרום

​המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

תקופת התלמוד, חיים יהודיים בארץ ישראל

תופעה הממחישה את הנושא:

בית כנסת בנוי אבני בזלת. בחזיתו חצר פתוחה וממנה מוביל גרם מדרגות אל קיר החזית ובו שלושה פתחים. החלל הפנימי מחולק לאולם מרכזי ולשני אולמות צד על-ידי 12 עמודים. לאורך הקירות בנויים ספסלים, ובקיר החזית (מבפנים), הפונה לכיוון דרום (ירושלים) ישנה במה, גומחה וכסא בזלת מפואר. על הכסא כתובת הקדשה ליודן בן ישמעאל שתרם את הכסף לבניית בית הכנסת. במבנה מצפון לבית הכנסת נתגלה מקווה טהרה.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסקרו את מבנה בית הכנסת ויערכו תרשים של המתאר. לתרשים יוסיפו ממצאים כגון רהיטים, סמלים, עיטורים וכתובות שנמצאו במקום. על פי המידע שנאסף, לרבות תרגום הכתובת, יסיקו התלמידים על תפקיד המבנה ותרבות האוכלוסייה שהשתמשה בו.

בהמשך יסקרו התלמידים את הרובע ויערכו תרשים של הישוב. ניתן להשתמש במפה אילמת ועליה לסמן את מקווה הטהרה, שרידי הרחוב, מבני מגורים ומתקני מלאכות. מתוך הנתונים ניתן להסיק שמבנה בית הכנסת ממוקם במרכז העיר, מקווה הטהרה מעיד על יהדותם של התושבים ומתקני המלאכות מעידים על מקור פרנסה חקלאי.