לומדים היסטוריה בגן לאומי ממשית

23/06/2015

שם השיעור: המעבר מהתקופה הרומית לתקופה הביזאנטית בממשית

כנסיה ורצפת פסיפס בממשית
כנסיה ורצפת פסיפס בממשית

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

המעבר מהתקופה הרומית – אלילית, לתקופה הביזאנטית – נוצרית

תופעה הממחישה את הנושא

בבית האמידים המזרחי (בית נבטו) ישנם ציורי קיר של אלים מהתרבות הרומית והפאגנית, ולצידם מבנה כנסייה נוצרית. שתי התופעות מייצגות את המעבר התרבותי מהאמונה האלילית, בתקופה הרומית, לאמונה הנוצרית, בתקופה הביזאנטית.

הצעה לפעילות תלמידים

ציורי הקיר באחד מחדרי בית נבטו כוללים דמויות מן המיתולוגיה היוונית, למשל דמויות פסיכי וקופידון.
בעבודת חקר ניתן לזהות את הדמויות, לציירן, ולהקיש מכך על התרבות האלילית של בני הבית. מטמון מטבעות שהתגלה בבית מעיד כי הוא היה פעיל במאה השלישית לספירה, בטרם הייתה הנצרות לדת מדינה.​ממצאים תרבותיים אלה יש להשוות לממצאים במבנה הכנסייה המזרחית (להלן).מדרום לבית נבטו נמצאת הכניסה המזרחית המעידה על תרבותם הנוצרית של בני המקום.
בעבודת חקר ניתן לסקור את מאפייניו הנוצריים של המבנה: לערום מרשם של תכנית המבנה, לזהות את חלקי הכנסייה, לזהות את הצלבים ברצפת הפסיפס ואת אגן הטבילה שצורתו שלב.