לומדים היסטוריה בגן לאומי שבטה - סממני התקופה הביזאנטית

25/09/2016

שם השיעור: סממני התקופה הביזאנטית בשבטה

אגן טבילה בצורת צלב ליד הכנסייה הדרומית בשבטה
אגן טבילה בצורת צלב ליד הכנסייה הדרומית בשבטה

​המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

תקופה ביזאנטית, התיישבות בנגב

תופעה הממחישה את הנושא:

היישוב הגדול בשבטה, הכנסיות והמסגד

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יסקרו במבט כללי את שבטה ויעמדו על היקף הבנייה, גודלו וארגונו של היישוב, וכן על כך שכיום אנשים אינם מתגוררים בשבטה. לנוכח הפער בין העבר להווה יש לעורר שאלה לגבי התקופה והנסיבות ליישוב המקום. את התשובה ניתן למצוא בשלוש הכנסיות. התלמידים יסקרו את המבנים ויעמדו על תפקודם: אולמות גדולים המעידים על תפקוד ציבורי, אפסיס המעיד על מבנה תפילה וסימנים מזהים לנצרות, כגון אגן טבילה לצד הכניסה הדרומית וחרוטות צלב בכנסיה הצפונית. מסקנות החקירה יהיו שמדובר ביישוב של קבע, בחבל ארץ מדברי, בתקופה בה הנצרות הייתה דת שלטת.

בהמשך ישערו התלמידים מדוע היה חשוב לשלטון הנוצרי (בירושלים) לטפח יישוב קבע במדבר, המאוכלס בדרך כלל על ידי נוודים. שרידי שיבטה מעידים גם על עוצמת השלטון: גודלם של מבני הציבור כגון שלושת הכנסיות ובית המושל, מערכת איסוף המים הציבורית והתכנון האורבני של רחובות ובתים. לבסוף ראוי לבחון את המסגד הנמצא ליד אגן הטבילה מצפון לכניסה הדרומית, ודרכו לעמוד על תקופה נוספת בתולדות היישוב. ניתן לזהות שהמסגד לא מבטל את הכנסיה, אלא נבנה לצידה, כלומר במקום התגוררו אוכלוסיות משתי הדתות. הסיכום יהיה שבתקופה הביזאנטית, וכן בראשית התקופה המוסלמית הקדומה, היה לשלטון המרכזי עניין בקיום יישובי קבע בגבול המדבר.