לומדים היסטוריה בגן לאומי תל באר שבע

10/08/2015

שם השיעור: עיר מינהל מתקופת מלכי ישראל בתל באר שבע

רחבת השער הפנימי
רחבת השער הפנימי

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

תקופת המלוכה, שלטון מרכזי ועיר מינהל

תופעה הממחישה את הנושא

ביישוב העתיק בבאר שבע ניכרת תוכנית סדורה של רבעי מגורים ושל רחובות, סגנון הבנייה בכל היישוב אחיד, יש מבני ציבור רבים ובהם החומה, רחבת שער כפול, בית מושל, מחסנים ומערכת מים.
היישוב ממוקם על דרך מסחר, לאורך בקעת באר שבע, אשר שימשה סוחרים בעת העתיקה למעבר מן המזרח דרך המדבר אל ערי הים התיכון.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יסקרו את הממצאים בתל באר שבע ויאספו עדויות להגדרת סוג היישוב.

ניתן לסמן את מיקום העדויות על גבי מפה 'אילמת': מבני ציבור, מיעוטם של מבני מגורים, סידור של המבנים והרחובות, אחידות בסגנון הבנייה, קיומם של מחסנים גדולים, מערכת מים משוכללת, באר, חומות, שער ובית המושל.

כמו כן, עליהם לנתח מפה פיזית של המרחב או מפה של דרכים עתיקות, ולזהות את הדרכים החוצות את המדבר, המקשרות בין המזרח (הודו, למשל) לבין ארצות הים התיכון.

התלמידים ינתחו את הממצאים ויסיקו מסקנות לגבי תפקידו של היישוב. ניתן להסיק שלא היה זה יישוב מאוכלס בתושבים רבים, אלא תחנה מינהלית שהיה באפשרותה לספק שירותים ולשלוט בדרך החוצה את המדבר בנתיב בקעת באר שבע.

הקישור לתקופה ייעשה באמצעות הידע אודות שגשוג ממלכת יהודה, ושליטתה העקיפה של האימפריה האשורית במרחב זה במאה השמינית לפני הספירה.