לומדים מדעי הטבע בגן לאומי ארבל

02/06/2015

שם השיעור: מצוק הארבל כבית גידול

שיכרון זהוב
שיכרון זהוב

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

בית גידול סלעי והתאמת הצמחים לתנאים בבית הגידול

תופעה הממחישה את הנושא

מצוק סלע המהווה בית גידול יחודי לצמחים. בין הצמחים:

  • שיכרון צהוב
  • יקינטון
  • דבקה אפורה
  • דרדר נאה
  • ועוד, אליהם מצטרפים בעלי חיים כמו:
  • חרדון
  • שבלול בשם סגורית הארבל
  • שפני סלע
  • יוני סלע ועוד

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יגדירו את סלע המצוק בעזרת מגדיר סלעים ויזהו את תכונותיו: קושי, סידוק הסלע וכיסי קרקע. צמחי הסלעים מנצלים את כיסי הקרקע שהצטברו בסדקים ובנקיקים בסלע.
התלילות של פני הסלע משפיעה על כמות המים (מי גשמים) הזורמים על משטח הסלע אל הסדקים שבשוליו.
בנוסף יבדקו התלמידים את התנאים הא-ביוטיים: שיפוע, מפנה המצוק, קרינה ורטיבות. המפנה שאליו פונה הסלע וזווית נטייתו קובעים את עוצמת הקרינה הפוגעת בו.
ככל שהקרינה גבוהה יותר, כך הסלע והקרקע מתחממים ומתייבשים.
התלמידים יחקרו את התנאים הביוטיים בבית הגידול. בעזרת מגדיר צמחי מצוקים יזהו את הצמחים המרכזיים ואת סימני הפעילות של בעלי החיים.
התלמידים יזהו את מיקומו של הצמח בעזרת כרטיסיות שעליהן יתואר המיקום: סדקים, כיסי קרקע ונקיקים ויבדקו כיצד הצמח מתאים לתנאי המצוק.
תהליך לדוגמה: לצמח שורשים ארוכים וחזקים, המפלסים נתיב בסדקי הסלע; פעילות השורשים מרחיבה את הסדק; יותר מים מצטברים בסדק; שטח הסלע החשוף לבלייה עולה, הסדק מתרחב עוד ונוצרת יותר קרקע.