לומדים מדעי הטבע בגן לאומי אשקלון

25/09/2016

שם השיעור: בתי גידול: החופי, החולי וברכס הכורכר באשקלון

צמחיה בחולות אשקלון
צמחיה בחולות אשקלון

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

בית גידול, תנאים א-ביוטיים, התאמה בין צמחים לבין תנאים בבית הגידול

תופעה הממחישה את הנושא:

באשקלון מספר בתי גידול בהתאם למיקום ביחס לים: חוף הים בו שולטת חברת דו פרק חופי וחבצלת החוף; מצוק הכורכר הפונה לים – בחוף הים עם חברת ידיד החולות; רכס הכורכר בו חברת רותם המדבר וסירה קוצנית; המפנה המזרחי של רכס הכורכר ובו לענה חד זרעית; ובשטח החוליות קבוצות פזורות של רותם המדבר, שיטה מלבינה ואשל הפרקים.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יחקרו כל אחד מבתי הגידול, לפי בחירת המורה. תחילה יש לעמוד על התנאים הא-ביוטיים: סוג הקרקע, חשיפה לפעילות הגלים ולרסס מי הים המלוחים, חשיפה לרוח, קרינה וטמפרטורה. בהמשך יש לבחון מיני צמחים מרכזיים בכל אחד מבתי הגידול. ניתן לעשות זאת באמצעות מגדיר צמחים, או באמצעות כרטיסיות זהות שהוכנו מראש. התלמידים יזהו ויגדירו צמח מרכזי בכל בית גידול, ויעמדו על כך שיש הבדלים בסוגי הצמחים ובנוף הצומח בין בתי הגידול.

בהמשך יבצעו התלמידים חקירה משווה מורכבת יותר. תחילה יש לעמוד על קשרים בין תנאים א-ביוטיים לבין תכונות הצמחים שהוגדרו. למשל, שערות על פני העלים והענפים, המגנים על הפיוניות מפני התייבשות ורסס מלח; שורשים משתרעים למרחק המתאימים לחיים בקרקע בלתי יציבה (דיונות); היצמדות לסלעים במים המתאימה לעמידה במכות גלי הים. בהמשך ניתן לערוך לוח השוואה בין בתי הגידול השונים ולזהות את השינוי לאורך ציר המרחק מן הים. ניתן לערוך שרטוט חתך של בתי הגידול מקו המים במערב ועד שלולית החורף והחולות במזרח.​