לומדים מדע וטכנולוגיה בגן לאומי בית שאן

14/07/2015

שם השיעור: מערכת בית המרחץ בבית שאן

מערכת הריצפה הכפולה להזרמת אויר חם - גן לאומי בית שאן
מערכת הריצפה הכפולה להזרמת אויר חם - גן לאומי בית שאן

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מערכת המים כמענה לצורך ושימושי האדם במשאבי טבע​

תופעה הממחישה את הנושא

בבית המרחץ המערבי, שהוא בית המרחץ הגדול ביותר שהתגלה בישראל, ניתן לזהות את חלקי המערכת:

  • הובלת מים לבריכות
  • תנורים
  • רצפה כפולה להזרמת אוויר חם
  • אולמות וחדרים לתפקודים השונים
  • במקום לוח מאויר המציג את שלבי הרחצה והבילוי

הצורך במערכת הוא לבילוי ולרחצה, והיא פותחה על יסוד חוקי מדע הנוגעים לזרימת מים במורד ולזרימת אוויר חם כלפי מעלה.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יסקרו את מבנה בית המרחץ המערבי על כל חלקיו, ויערכו שרטוט של המערכת.
תחילה יבחנו את הלוחות המאוירים המציגים את השימוש במערכת, ואחר כך יזהו את החלקים השונים במערכת המאפשרים את השימוש: מערכת המים, ומערכת האוויר החם.
להשלמת התמונה על מערכות סניטאריות, ניתן לבקר במבנה השירותים הציבורי.
גם כאן ניתן לעמוד על הצורך (סילוק ההפרשות ממרכז העיר) ועל המערכת המספקת מענה באמצעות זרימת מים במפלס שמתחת למושבים.