לומדים מדע וטכנולוגיה בגן לאומי חמת טבריה

15/09/2016

שם השיעור: שימוש האדם במי מעיינות חמים בחמת טבריה

נביעת מים חמים ליד שרידי בית המרחץ הרומי בגן לאומי חמת טבריה
נביעת מים חמים ליד שרידי בית המרחץ הרומי בגן לאומי חמת טבריה

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

מערכות המים כמענה לצורך ושימושי האדם במשאבי טבע

תופעה הממחישה את הנושא:

בחלק הדרומי של האתר נובעים מים חמים הזורמים בתעלה לעבר מתקן של מקורות. שרידי בית מרחץ רומי ממנו יוצאים מים לתעלות. בית מרחץ מהתקופה התורכית המשמש כמוזיאון.

הצעה לפעילות תלמידים:

התלמידים יערכו דגימות מים לפי דף מאפיינים. טמפרטורת המים, צבע, ריח, מלחים במים, עכירות ובמידת האפשר גם מינרלים במים. התלמידים יבדקו האם במים אלו מתקיימים אורגניזמים. לפי התוצאות יסיקו התלמידים כי אלו מים חמים עם מינרלים טבעיים.

התלמידים יזהו באתר, בעזרת שילוט, מבנים מתקופות שונות, בהם נעשה שימוש במים החמים הנובעים במקום. ביתר פירוט ניתן לחקור את בית המרחץ. התלמידים ישרטטו את מבנהו הפנימי: שלושה חדרים, אולם מרכזי גדול, חדר ובו בריכה לשימוש ציבורי וחדר עם בריכות פרטיות. כמו כן, באזור הנביעה, שם משערים כי היה קיים בית המרחץ הרומי, ניתן לקרוא קטעים מהמשנה המתארים את מי המרפא של חמת טבריה. למשל: "הרוחץ בחמי טבריא הוא מזלף על עצמו, אבל אחרים לא יזלפו לו." (משנה, שבת פכ"ב מ"ה). "אמר רב חסדא: המבשל בחמי טבריא בשבת פטור. פסח שבשלו בחמי טבריא חייב. (בבלי, פסחים מא ע"א).