לומדים מדע וטכנולוגיה בגן לאומי ממשית

23/06/2015

שם השיעור: מערכות מים וחקלאות בהתאמה לתנאי המדבר בממשית

הסכרים בנחל ממשית
הסכרים בנחל ממשית

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

מערכת הסכרים כמענה לצורך ושימושי האדם במשאבי טבע

תופעה הממחישה את הנושא

בשרידי היישוב ניתן לזהות שתי מערכות טכנולוגיות מרכזיות: מערכת לאיסוף מים ומערכת הסכרים החקלאיים.

הצעה לפעילות תלמידים

מערכת איסוף המים עונה על צורך קיומי, כיוון שאין די בכמות המים שמספקת באר ממשית, מקור המים היחיד בקרבת מקום.
ניתן לסקור ​את מערכת המרזבים שריכזה מים מגגות הבתים ואת הבורות ששימשו לאיגום. ניתן לערוך חישובים של כמות המים שנאספה בדרך זו: כמות הגשם השנתית הממוצעת כפול שטח הגגות והרחובות ביישוב, ובהשוואה לנפח הבורות שנמצאו.
מערכת הסכרים בנחל ממשית מורכבת עוד יותר. מאחורי הסכרים הגדולים נעצרו המים ואיתם הסחף. הסחף נאסף מאחורי הקירות, ואפיק הנחל הקניוני קיבל צורה של מדרגות קרקע מיושרות.
מצב זה מאט את זרימת המים השטפונית ומאפשר ליותר מים לחלחל בכיסי הקרקע שמאחורי הקירות. כך יצרו התושבים שטחים מיושרים עשירים בקרקע ובמים.