לומדים מדע וטכנולוגיה בגן לאומי תל באר שבע

12/08/2015

שם השיעור: חומרים בשימוש האדם לבניית היישוב בתל באר שבע

קיר חלוקי נחל ולבני בוץ
קיר חלוקי נחל ולבני בוץ

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

תכונות חומרים ושימושי האדם במשאבי טבע

תופעה הממחישה את הנושא

כל המבנים בתל באר שבע, לרבות החומה ושרידי הבתים, נבנו באופן אחיד: חלוקי נחל מגיר קשה בבסיס הקירות ולבני חומר בחלק העליון של הקירות. שני החומרים מקורם באפיק נחל באר שבע הסמוך לתל.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יסקרו את שרידי אחד הקירות בתל, ויזהו את שני מרכיביו: חלוקי נחל, עשויים גיר קשה, שמסודרים כבסיס הקיר, ולבני חומר שמרכיבים את חלקו העליון של הקיר.

התלמידים ישוו בין תכונות החומר לבין שימושו בקיר:

הגיר הקשה יוצר בסיס קיר איתן, ואילו לבני החומר שקל לייצרן ולהרכיבן יחד, זו על גבי זו, מרכיבות את הקיר העליון. ניתן לשאול מה הם מקורות החומרים, ומדוע נעשה דווקא בהם שימוש. את התשובה יש למצוא בירידה לאפיק נחל באר שבע שמדרום לתל, או לכל הפחות בתצפית לעברו. התלמידים יסקרו את החומרים הטבעיים שהנחל מספק והם: חלוקי נחל לבנים, שהם שברים משויפים של סלעי גיר ממעלה ערוץ הזרימה, ואדמת סחף דקת גרגר בצבע חום, הנוצרת מבלייה של סלעי המקור.

בתיאום מראש עם מנהל הגן הלאומי, יפעלו התלמידים ליצירה עצמית של לבני חומר. החומר נאסף בערוץ הנחל, ואליו מוסיפים צמחים יבשים (קש). בנוסף יש לשאוב מים מן הבאר שליד שער העיר, ולערבב את החומר והקש יחד. את העיסה שופכים לתבנית, מוסיפים 'חתימה' של הבנאי וממתינים לייבוש.