לומדים מולדת חברה ואזרחות בגן לאומי אשקלון

20/09/2016

שם השיעור: ביצורים: חומה, חלקלקה ושער העיר באשקלון

שער הלבנים הכנעני באשקלון

המושג או הנושא מתוכנית הלימודים:

אמצעי הגנה ביישוב עתיק: חומה, חלקלקה, שער, עיר-חומה, מבצר, חומרים בשימוש האדם

תופעה הממחישה את הנושא:

בחלק הצפון-מזרחי התגלו, זה לצד זה, החומה מהתקופה הפאטימית, הכוללת חפיר וחלקלקה, והחומה מהתקופה הכנענית הכוללת שער מרהיב בנוי לבני בוץ. במזרח הגן ובמערבו שרידים נוספים של החומה, מהתקופות הצלבנית והפאטימית.

הצעה לפעילות תלמידים:

ניתן להתחיל מתצפית על הגן מראש הסוללה המזרחית. תצפית זו ממחישה את היותה של העיר העתיקה מוקפת חומה, וזאת בניגוד לשכונות העיר החדשה, הנראות בנוף, שאינן מוקפות חומה. ההבדל יעורר את הדיון לגבי תפקיד החומה בעת העתיקה והשפעותיה על מבנה העיר והחיים בה. בהמשך ניתן לחקור את סגנון הבנייה: אבנים גדולות מסותתות, ושילוב של עמודים בשימוש משני, ואת חלקי מערכת הביצורים: קיר החומה, סוללה ושערים.

בהמשך ראוי לחקור בהשוואה את חלקי החומה והשער מהתקופה הכנענית. לבני הבוץ אינן חזקות כמו סלעי הכורכר, אולם קל יותר לבנות מהן, כיוון שלא נדרשת עבודת חציבה, סיתות והובלה. בנוסף לקיר החומה ניתן לזהות את השביל העולה מן הים, במת הפולחן שלצד השביל, והשער המסיבי. כמו כן, ראוי להתייחס לקמרון המרכיב את גג מעבר השער. לסיום, ניתן לגשת לשרידי החלקלקה של החומה הפאטימית, המהווה מכשול נוסף במערך הביצור של העיר.