ללמוד היסטוריה בגן לאומי בית שאן - התקופה הרומית

14/07/2015

שם השיעור: התרבות הרומית וביטויה בשרידי בית שאן​​​

רחוב משוחזר בבית שאן
רחוב משוחזר בבית שאן

​המושג או הנושא מתוכנית הלימודים

תרבות התקופה הרומית​

תופעה הממחישה את הנושא

בבית שאן נחשף ושוקם מרכז העיר הרומית, הכולל מבני ציבור רבים ביניהם:

  • רחובות סלולים
  • מדרכות מקורות
  • חנויות
  • תיאטרון
  • בית מרחץ
  • מקדש
  • מבנה שירותים ציבורי
  • מזרקת מים ועוד

כל אלה בנויים בפאר רב, המבטא את עוצמת השלטון והסגנון התרבותי. במיוחד בולטת החשיבות שהעניקו הרומים למראה החיצוני ולרושם.

הצעה לפעילות תלמידים

התלמידים יסקרו את המבנים והמרכיבים של מרכז העיר הרומית. ניתן לציידם במפה אילמת ולבקשם לסמן את מיקום הממצאים.
לאחר איסוף הנתונים ניתן להסיק על עוצמתה ופארה של העיר, לנוכח מבני הציבור הרבים, ועוצמתם הארכיטקטונית.
במבנה המקדש שבצומת הרחובות המרכזי, ניתן לזהות את חזיתו המפוארת המורכבת מגרמי מדרגות ועמודי ענק, בהשוואה לחלקו הפנימי, שמאחורי החזית, שהוא קטן, ובנוי בפשטות.
הדבר מאפיין את חשיבות הרושם החיצוני בתרבות הרומית: הקנקן ולא מה שבתוכו.