מערך שיעור בנושא סניטציה

19/09/2022

המונח סניטציה מכוון לפעולות תברואה כגון פינוי פסולת, בדגש על פסולת חקלאית של פגרי בעלי חיים, שהיא מקור מזון עודף עבור הטורפים.

סניטציה - אשר פרץ, רטג
סניטציה - אשר פרץ, רטג, סניטציה - אשר פרץ, רטג

המערך ממקד המבט לקשר בין פעילות האדם לבין המערכת האקולוגית: יצירת מקורות מזון אנתרופוגנים כגורם ישיר להתרבות של תנים ושועלים ולהפיכתם למין מתפרץ, וההשלכות של התרבות יתר זו על הסביבה. הסניטציה מוצגת כאסטרטגיה וכפעולה נדרשות בצמצום הפגיעה במערכות הטבעית והחקלאית.

התלמידים יתנסו בבניית קמפיין הסברה לציבור: "תנים בפארק הירקון-קונפליקט והצעות לפתרון" כאשר כל קבוצה תגבש הצעה לטיפול בקונפליקט, ותבחר דרך יצירתית להעביר את המסר לציבור ולרשויות.