שימור ופיתוח בר קיימא של נופי מורשת, תרבות ונכסי טבע

23/03/2023

אחד מתחומי ההתמחות בתכנית הלימודים ב גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה לחטיבה העליונה הינו האדם במרחב החברתי-תרבותי, והוא כולל בין היתר, את הנושא גיאוגרפיה תרבותית ובו תת נושא תרבות מעצבת מרחב בעידן הגלובלי". אחד מפרקי הלימוד בתת הנושא הזה הוא שימור ופיתוח בר קיימא של נופי מורשת ותרבות ונכסי טבע.

בית גוברין, צילום מנו גרינשפן
בית גוברין, צילום: מנו גרינשפן

במערך שיעור זה התלמידים ילמדו על אתרי מורשת עולמית בארץ ובעולם, יכירו את המושג נופי תרבות ודוגמאות למגוון של נופי תרבות בארץ, לאור החלוקה של ארגון אונסק"ו, ייחשפו לאיומים על נכסי מורשת ותרבות אלו ויתוודעו  לפעולות שנעשות על מנת לשמרם, כולל ע"י עובדי רשות הטבע והגנים.

מערך שיעור – שירותי המערכת האקולוגית והאיומים עליה

מצגת בנושא שימור ופיתוח בר-קיימא של נופי מורשת, תרבות ונכסי טבע