השבת מיני חיות בר וצמחי בר לטבע

03/10/2022

השבת מיני חיות בר וצמחי בר לטבע הינה אחד מהביטויים המשמעותיים ביותר להבנתו של האדם את השפעתו על הסביבה, ובפרט על המגוון הביולוגי, עד כדי הכחדת מינים של צמחים וחיות בר. להחלטה על השבת מין לטבע השלכות אקולוגיות וסביבתיות אפשריות, חיוביות ושליליות.

השבת ראמים לבנים לטבע - צילום יהב צימרינג
השבת ראמים לבנים לטבע - צילום יהב צימרינג, השבת ראמים לבנים לטבע

התלמידים ילמדו על תהליך ההשבה של מיני חי וצומח לטבע ואת הדרכים בהם הוא נעשה, יכירו הסיבות להשבת מינים לטבע, ילמדו לזהות הדילמות המוסריות והסביבתיות העולות בעקבות השבת מינים לטבע ויעמדו על חשיבות השבת מינים לטבע ככלי לשמירה על המגוון הביולוגי ותקינות המערכות האקולוגיות.

מצגת – השבת מינים לטבע

מערך שיעור – השבת מינים לטבע