נשר

מאת: יניב כהן - דוברות רט"ג 23/03/2021

הנשר הוא אחד מגדולי העופות הדורסים בישראל. הוא  ניזון מפגרי בעלי חיים המוטלים על הקרקע, אותם הוא רואה ממרחק רב הודות לראייתו החדה. הנשרים מקיימים מושבות קינון וריכוזי לינה על גבי מצוקים גבוהים ותלולים במקומות שונים בארץ, בהם שמורת גמלא, שמורת חי-בר כרמל ומצוק הצינים שבגן לאומי עין עבדת ומצוקים נוספים בנגב.

נשר בשמים-דורון ניסים
נשר בשמים-דורון ניסים, נשר בשמים. צילם דורון ניסים

תפוצה בישראל

מאז המחצית השנייה של המאה הקודמת ירד מספר הנשרים בישראל והם נמצאים בסכנת הכחדה, כאשר על פי ספירת הקיץ אחרונה שבוצעה ב 2020 נספרו בישראל כ-200 נשרים בלבד וכ-50 זוגות מקננים. האיומים המרכזיים על אוכלוסיית הנשרים קשורים ישירות לפעילות האדם, כשהאיום העיקרי הוא הרעלות מאכילת פגרי חיות בר שהורעלו או הונחו עליהם באופן בלתי חוקי פיתיונות מורעלים .

איומים נוספים הם התחשמלות על עמודי מתח גבוה והתנגשות בקווי המתח ובתשתיות אנרגיה אחרות. בתוך כך הפרעות לקינונים מצד מטיילים היורדים משבילים מסומנים ומכלי טייס מנמיכי-טוס גורמים לנטישת קינים ופוגעים בכך בסיכויי הרבייה של המין.

פעילות רט"ג לשמירה על הנשרים

על מנת לשמור ולאושש את אוכלוסיית הנשרים בישראל המצויה בסכנת הכחדה, רשות הטבע והגנים בשיתוף החברה להגנת הטבע וחברת החשמל מפעילים יחדיו את פרויקט "פורשים כנף", שמטרתו לשמור על אוכלוסיית העופות הדורסים בישראל ולבסס את אוכלוסייתם. זאת באמצעות מיגון עמודי חשמל למניעת התחשמלויות, ניטור ומחקר, הקמה וטיפוח של גרעיני רבייה, ממשק נגד הרעלות וכן פעולות חינוך והסברה. בזכות זאת ושיתוף גופים נוספים בהם חברת כיל, גן החיות התנכ"י, קרו המורשת, קרן היסוד ועוד הנשרים עדיין שורדים בישראל ובשנים האחרונות הודות לפעולות אלו הנשרים חזרו בין היתר לקנן במצוקי הכרמל לאחר שנעדרו מהאזור במשך עשרות שנים.