קהילת ג'סר א זרקא

תכנית הפועלת בכפר הדייגים (גן לאומי מאושר) שבשולי הכפר ג'סר, להעצמת משאב הטבע הייחודי כמנוף לשינוי תדמיתי וכלכלי ביישוב.  התוכנית מתמקדת בערוץ החינוכי, הקהילתי והמוסדי במטרה להפוך את  כפר הדייגים לנקודת מפגש פיזית ובעלת משמעות  לקהילה כולה, בהעלאת רמת ההזדהות, המעורבות ואכפתיות, השייכות החברתית והאחריות הסביבתית

קהילה בג'סר אזרקא
קהילה בג'סר אזרקא, צילמה סאאידה עלי שהב

במסגרת הפרויקט בכפר הדייגים ,מתוכננות עבודות תשתית לחיזוק והעמקת המעגנה, הסדרת חניה, שירותים ותשתית לקליטת מבקרים במקום. לצד תכנית הפיתוח פועלת תכנית קהילה המאפשרת לתושבי הכפר בכלל ולדייגים בפרט להיות שותפים וליהנות מהתועלות של משאב הטבע הסמוך לכפר, שיאפשר מקורות פרנסה חדשים, חווית ביקור בחוף ובכפר והפעלת עסקים תיירותיים לצד הדייג המסורתי.

דוגמאות לפעולות בקהילה:

קיום  קורס קליעה בחומרים מקומיים לנשים צעירות , קיום אירועים למשפחות ברחבי היישוב ובכפר הדייגים להעלאת החשיפה של הכפר והפוטנציאל הגלום בו. האירועים כללו עמדות הפעלה ומשחקים ואף שחרור צב ים.

בני נוער מהכפר התנסו בחקר בריכת חורף סמוכה, נבחרה קבוצת תלמידים הפועלת בתוכנית מקומי בטבע, חלק מהתלמידים מתנדבים בגן לאומי נחל תנינים הנושק ליישוב ולוקחים חלק בתכנית למעורבות חברתית וצמיחה אישית של משרד החינוך. התוכנית כוללת השתלמויות מורים ועוד.