הנחיות לבחינת מינים (עופות) חדשים ביבוא

מאת: רוני מלכא ויהושע שקדי 19/11/2018

רשות הטבע והגנים פועלת מתוקף סמכותה ומתירה ייבוא של מיני חיות בר לארץ.
התרת ייבוא של חיות בר לישראל מחייבת את רשות הטבע והגנים לנקוט בכל הצעדים המתבקשים על מנת למנוע פגיעה בחיות הבר הארצישראלית ולסכל כניסת מינים פולשים.

תוכים בכלוב - צילם אריה קלר.jpg
תוכים בכלוב - צילם אריה קלר.jpg

בשנים האחרונות שקדה רשות הטבע והגנים על הכנסת שינויים בתחום הייבוא ואף נועצה ביבואנים עצמם על מנת ללמוד את הנושא הן בארץ והן בעולם מתוך כוונה לייעל ולתת שירות טוב יותר.
אנו מתחילים היום שינוי משמעותי אשר יכלול בעתיד הקרוב גם מעבר לסביבת עבודה ממוחשבת וממשק נוח למשתמש.
מסמך זה מגדיר את הסדרים החדשים בתחום יבוא עופות לישראל.

על-פי מדיניות הרשות החל משנת 2013 יוגבלו היתרי יבוא למינים לא-ישראליים משש סדרות של עופות בלבד:

1. ציפורי-שיר Passeriformes
2. תוכאיים Psittaciformes
3. יונאים Columbiformes
4. תרנגולאיים Galliformes
5. קוקיתאיים Cuculiformes
6. נקראים Piciformes

מצורפות לנוחיותכם שתי רשימות של עופות מהסדרות לעיל:

מינים אשר טרם עברו הערכת סיכון מסווגים כמינים האסורים לייבוא עד לבירור.
לצורך בחינת בקשות להכנסת מינים חדשים אשר אינם מופיעים ברשימות הקימה רשות הטבע והגנים ועדת יבוא וסחר. ועדה זו המורכבת ממומחים הינה גוף מייעץ אשר בוחן את מכלול הסיכונים בהכנסת המין המבוקש לארץ.

מדובר במנגנון חדש ומורכב אשר יופעל השנה באופן מצומצם ולכן יוכל כל יבואן רשום להגיש עד 4 בקשות בשנה לוועדה.

הבקשות לוועדה יוגשו על גבי טופס ייעודי.
הבקשה תוגש למחלקת היתרים בדואר אלקטרוני: import@npa.org.il למבקש יישלח אישור קבלה.

מרגע קבלת החומר במלואו תינתן למבקש תשובת הועדה תוך 90 יום.
כפי שהוזכר , מדובר בשינוי אשר נועד לשרת אתכם בראש ובראשונה.

קטגוריות