חידת חודש ספטמבר 2019

07.10.2019

לכאורה קניון טבעי!? מהו המקום ומה הקשר שלו לארכיאולוגיה?

חידת ספטמבר 2019

פתרונות יש לשלוח לדוקטור צביקה צוק במייל li.gr1571541024o.apn1571541024@kust1571541024 עד 6.10.19 בלבד