טופס למילוי פרטי נוהג וכלב

01.07.2022

שימו לב, טופס שלא יכלול את כל הפרטים הנדרשים לא יטופל!

בנוסף, יש לשלוח במייל את הצילומים הבאים:

  •  תמונת פנים ברורה על רקע לבן באיכות של 2Mgp לפחות.
  • תמונת כלב (גוף מלא) באיכות של 2Mgp לפחות.
  • צילום תעודת זהות של נוהג הכלב
  • צילום רישיון כלב בתוקף עם אישור לחיסון כלבת.

טופס זה עם צירוף המסמכים המפורטים יש להשיב לשלוח במייל: huntingl@npa.org.il