נשרים והשבת דורסים

04/09/2019

לאדם השפעה מכרעת על עולם החי. פעולות כגון פיתוח, תשתיות, חקלאות ועוד יכולות להוביל לפגיעה בבעלי החיים השונים החיים במחיצתנו.

נשר בתעופה
נשר בתעופה, נשר בתעופה - צילם אורי סעדיה

פעולות האדם גורמות גם לפגיעה בנשרים ובדורסים אחרים. במשך שנים רבות מספרם של הנשרים הלך ופחת. כיום, אוכלוסיית הנשרים מוגדרת בסכנת הכחדה. הסיבות להתמעטות הנשרים רבות ביניהן: ציד בלתי מבוקר, הרעלות בעקבות שימוש מרובה בחומרי הדברה בחקלאות, פיתוח תעשייתי מואץ, אימוני הצבא, זיהום סביבתי, התחשמלות ועוד.

לאדם גם אפשרות לסייע לאוכלוסיית הדורסים. רשות הטבע והגנים פועלת שנים רבות לצמצום הפגיעה ולאישוש אוכלוסיות הדורסים בישראל בפרויקטים שונים ובהם גם שיתופי פעולה עם גופים כגון חברת חשמל, צה"ל, חקלאים ועוד, בהם נעשים צעדים למניעת גורמי הפגיעה באוכלוסייה זו. דוגמאות לפעולות אלה ניתן לראות במיגון עמודי חשמל למניעת סכנת התחשמלות, סילוק פגרים למניעת הרעלות, צמצום פסולת מתכתית ועוד.

צילום דיויד רזק.jpg, נשרים - צילם דיויד רזק

על מנת לאושש את אוכלוסיית הנשרים והדורסים הוקם בחי-בר כרמל גרעין רבייה לעופות דורסים ונשרים שבו העופות מוחזקים בכלובי רבייה. כשהגוזל מגיע לגיל פריחה, הוא מועבר לכלוב אקלום, ושם הוא מתרגל תעופה ולומד את הנוף שאליו הוא עתיד לשוב עם הגעתו לבגרות מינית.

העופות המשוחררים לטבע מטובעים ומסומנים כדי שניתן יהיה לזהותם במעופם ובמקרים מסוימים מוצמד לגב העוף משדר, כדי שיהיה אפשר לעקוב אחריו.

מידע נוסף על פרויקט השבת בעלי החיים לטבע ניתן למצוא בחי-בר כרמל.

נשרים – צילם ערן היימס, נשרים - צילם ערן היימס