תכניות חינוכיות בבתי ספר

07/05/2018

רשות הטבע והגנים מקיימת עשרות תכניות חינוכיות ארוכות טווח בבתי ספר, לפי הגישה של חינוך מבוסס-מקום. התוכניות מתמקדות במשאבי הטבע, המורשת והנוף המקומיים, הייחודיים לסביבתו של כל מוסד חינוכי, ומועברות בעיקר בבתי ספר מקהילות השוכנות בסמיכות לשמורות טבע וגנים לאומיים. התוכנית פועלת בבתי ספר מכל המגזרים: יהודים, ערבים מוסלמים ונוצרים, דרוזים, בדואים וצ'רקסים.

תלמידים בתכנית מקומי בטבע בג'סר א-זסרקא עושים תספורת נחוצה לשמורת טבע נחל תנינים
תלמידים בתכנית "מקומי בטבע" בג'סר א-זסרקא עושים תספורת נחוצה לשמורת טבע נחל תנינים, צילומים: בותיינה שחאדה ופתחי עמאש

התוכניות נבנות במשותף עם צוותי בתי הספר, כוללות סוגיות אותנטיות-מקומיות ונמצאות בהלימה למסלול הלמידה שביה"ס בחר ללכת בו, המתאים לגנום המקומי הייחודי של הסביבה והקהילה בהן הוא פועל.

הלמידה מדורגת – מהמקומי, הקרוב והמוכר, אל הרחוק יותר והזר יחסית – ומשקפת את ההתפתחות הנפשית הטבעית של הילד. התוכניות מזמנות לילדים התבוננות והקשבה לטבע המקומי והיכרות בלתי אמצעית עם מגוון בתי גידול ועם מינים מקומיים של צפרים ובעלי חיים ומשלבות חקר מקומי מגוון, מותאם לגיל התלמידים. המטרה רכישת אוריינות סביבתית, שהכרחית לצורך גיבוש ונקיטת עמדה אחראית ומבוססת.
"אחרי המעשים נמשכים הלבבות". בכל תוכנית משולבת עשייה סביבתית-מקומית. התלמידים עוקרים מינים פולשים, מעתיקים פקעות של גיאופיטים, מסייעים בשיקום בתי גידול מופרים, מפעילים תחנות מידע והסברה ומקדמים יוזמות מקוריות. מחקרים שבוצעו ע"י חוקרות מהטכניון הוכיחו שהעשייה המקומית הזו תיזכר ע"י התלמידים לאורך זמן.
רט"ג פועלת גם עם קבוצות מנהיגות מבתי הספר. התלמידים עוברים הכשרה נוספת הכוללת העמקה בתוכנית והתנסות בהדרכה, ומהווים שגרירים ומובילים של פעילות סביבתית תורמת בבתיה"ס שלהם ובקהילותיהם.