תקנון מנויים (מטמון)

 1. המינוי מקנה כניסה חינם לכ- 64 אתרים ברחבי הארץ למשך שנה, למעט האתרים הבאים בהם תנתן 50% הנחה: אכזיב, גן השלושה (הסחנה), חורשת טל, חוף פלמחים.
 2. המינוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. יש להציג תעודת זהות או רשיון נהיגה של בעל/ת המינוי בעת הכניסה לאתרים.
 3. לא כלולים במינוי: רכבל וחזיון מצדה, לילות שאן, ומופעים בתשלום.
 4. החזר דמי כניסה יבוצע רק ביום הביקור, עבור הביקור באתר בו נרכש המינוי ורק ברכישה בקופת האתר. לא יתבצע החזר דמי כניסה למינוי שנרכש דרך ועד/מועדון הטבות כלשהו, או באתר האינטרנט של רשות טבע והגנים.
 5. הנחת חידוש בסך 10% תינתן למחדשים תוך 60 יום ממועד פקיעת תוקף המינוי.
 6. הנחה בסך 15% תנתן לרוכשים מינוי לשנתיים. ללא כפל הנחות (לא תנתן הנחה נוספת בגין חידוש לרוכשי מינוי לשנתיים).
 7. הנחה למנויי מטמון בסך 25% ללינת שטח, תנתן בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים.
 8. מינוי משפחתי (זוג + ילדים) מיועד להורים וילדיהם.
 9. ילד/ה שימלאו להם חמש שנים בתקופת המנוי, והמנוי נרכש בטרם מלאו להם חמש שנים, יכללו במנוי לתקופת המנוי ללא שצריך להוסיף אותם אליו, וזאת ככל שמדובר במנוי משפחתי הכולל ילדים כלומר זוג+1, זוג+2 או זוג +3 ומעלה. ככל שמדובר במנוי מסוג יחיד/ה או זוגי, שאינו מנוי משפחתי ואינו כולל ילדים, יש להוסיף את הילד/ה כשימלאו להם חמש שנים ולשלם את התוספת למנוי באופן יחסי (דרך מוקד מנויי מטמון 3639* שלוחה 1), או לשלם עבורם כניסה נפרדת באתר.
 10. מינוי סטודנט/חייל/אזרח ותיק יכובד רק בהצגת תעודה מתאימה (ת. סטודנט.ית/חוגר בשרות סדיר/א. ותיק.ה מטעם ביטוח לאומי, בהתאמה).
 11. ילדים נכללים במינוי מגיל 5 ועד גיל 20. מנוי יחיד/ה מיועד לבוגר/ת מגיל 20 ומעלה.
 12. מינוי זוגי יכול להכניס כל נלווה. במידה והנלווה הגיע/ה עם המינוי הזוגי יש להציג תעודת זהות או רשיון נהיגה של בעל/ת המינוי. לא ניתן להכניס נלווה נוסף פרט לבעל/ת המנוי.
 13. מינוי אזרח/ית ותיק/ה זוגי יכול להכניס כל נלווה אך על בעל/ת המינוי  להיות אזרח/ית ותיק/ה ולהציג תעודת אזרח/ית ותיק/ה מטעם ביטוח לאומי. במידה והנלווה הגיע עם המינוי ללא בעל/ת המינוי יש להציג תעודת זהות של בעל/ת המינוי וכן את תעודת האזרח/ית הותיק/ה. לא ניתן להכניס נלווה נוסף פרט לבעל/ת המנוי.
 14. ילדים יכולים להכנס עם המינוי המשפחתי ללא נוכחות ההורים ובתנאי שהציגו תעודת זהות של ההורה בעל/ת המינוי בה הם רשומים.
 15. הרוכש/ת רשאי/ת לבטל את העסקה שביצע/ה, בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). בהתאם לחוק, ניתן לבטל את רכישת המוצר תוך 14 יום מיום הרכישה, ובלבד שלא נעשה בו שימוש כלשהו. בהתאם להוראות החוק, הרשות תהיה רשאית לנכות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם
  במידה ובוצע שימוש חד פעמי במינוי, שימוש הכולל כניסה לאתר אחד שבו נרכש המינוי, ניתן לבטל את המינוי בניכוי דמי הכניסה שהיו צריכים להיות משולמים לאתר. וכל זאת בתוך 14 יום ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981.
 16. הקפאת מינוי תאפשר רק בתקופת המינוי. לא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית. ההקפאה תתאפשר רק מסיבות רפואיות המונעות עשיית שימוש במנוי, או מעבר דירה לחו"ל, ואל מול הצגת האישורים המתאימים. הקפאה בשל סיבה רפואית תתאפשר בהצגת אישור רופא מומחה בלבד. הקפאה אינה מבטלת את התשלום אלא מזכה בזמן את הלקוח בתום תקופת המנוי המקורית. תקופת ההקפאה המקסימלית לא תעלה על 60 יום. לא תתאפשר יותר מהקפאה אחת במהלך תקופת המינוי.
 17. תאום ביקור – רשות הטבע והגנים תהא רשאית לדרוש מבעל/ת המנוי לבצע תאום ביקור מראש, ותהא רשאית לגבות דמי ביטול בכפוף למדיניות הביטול העדכנית.
 18. בעת הרשמה לפעילויות/ביקורים וכד' המחייבים הרשמה מראש, רשות הטבע והגנים תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בכפוף למדיניות הביטול העדכנית.

קטגוריות

דפים קשורים