טופס בקשה לחריגה ממגבלות טיסה

נוהל בקשת היתר לחריגה מהמגבלה

הוראות כלליות:

  1. טיסה בתוך המגבלה מותרת רק לאחר קבלת היתר בכתב.
  2. אסורה הנחיתה וההמראה בשמורות טבע ובגנים לאומיים, אלא אם צוין בהיתר שיש לכך אישור, כולל מיקום מדויק.
  3. רשות הטבע והגנים מאפשרת אישור חריגים לפגיעה בערכי טבע בשטחים עליהם היא אמונה לפי חוק ולפי תקנות רת"א.
  4. על המבקש לנמק בטופס מדוע נדרש לחרוג מהמגבלות.

יש להגיש את הבקשה עד 7 ימים לפני מועד הטיסה, בטופס הבקשה להלן: