כל התוכן בקטגוריית חדשות


היחידה הסביבתית (היחידה לניטור בשטחים פתוחים)

היחידה הסביבתית מהווה זרוע לביצוע משימות תכניות עבודה (בשטחים פתוחים) עבור המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים. פקחי היחידה מבצעים משימות ניטור, פיקוח והסדרה בתחומים: מים עיליים וניטור אגנים, שימוש בחומרי הדברה בחקלאות, הסדרה ופיקוח על השימוש בקולחים בחקלאות וטיפול הרשויות במניעת מטרדי מזיקים.

קראו על זה
קטגוריות:


מסדרונות אקולוגיים: האם הצלחנו להטמיע כאסטרטגיה ברמה הלאומית?

תהליך הטמעת המסדרונות האקולוגיים במשרדי הממשלה השונים, בגופי תשתית ובתכניות שונות ברחבי ישראל, אזורים קריטיים לשמירה על רצף השטחים הפתוחים ופערים בין הטמעת המסדרונות ברמה הארצית הגבוהה ביותר לבין המציאות בשטח.

קראו על זה
קטגוריות: