מצגות וחומרי למידה למורי מערכת החינוך

רשות הטבע והגנים רואה חשיבות רבה בהטמעת נושאים ומושגים בתחומי שמירת טבע, נוף ומורשת בתוך תוכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים

בתיאום עם המפמ"רים הרלוונטיים. בשנים האחרונות שולבו בתוכנית הלימודים במדעי הסביבה המושגים 'זיהום אור' (שמירת שמי לילה טבעיים) ו 'סניטציה', והתווסף המושג 'נופי תרבות' לתוכנית הלימודים בגיאוגרפיה ופיתוח הסביבה. על- מנת לסייע למורים בהוראת מושגים אלו נכתבו מערכי שיעור מפורטים והוכנו מצגות ייעודיות לליווי תהליך ההוראה.

 

>> לשמיעת הרצאתו של ד"ר יהושע שקדי, בנושא 'שמירת טבע בעידן של שינויי אקלים' – הקישו כאן