אסדות גז בים ולא ביבשה

11.07.2018

רשות  הטבע והגנים הביעה עמדתה בנושא אסדות הגז במוסדות התכנון על מנת שהאסדות יוקמו לא ביבשה אלא בים, ורק במקומות שהם פחות רגישים מבחינה אקולוגית בסביבה הימית ובוודאי שלא בתחומי שמורות טבע ימיות מוכרזות או מתוכננות.

גן לאומי אשקלון צילם מנו גרינשפן

לשמחתנו עמדה זו התקבלה ולכן אנו סומכים את ידנו על מיקומה המיועד של אסדת לוויתן.

הרשות מקבלת את עמדת הגורמים המוסמכים לכך שהמהלך ישפר את איכות האוויר בעקבות החלפת הפחם המזהם בגז טבעי בתחנת הכוח בחדרה. הרשות גם מקבלת את העמדה  שכל שינוי או דחיה בהקמת האסדות עלולה לגרום לנזק גדול יותר למדינה, לאיכות הסביבה, לבריאות הציבור, ולחי ולצומח בישראל.

יחד עם זאת בכוונת הרשות לפנות בקרוב למשרד האנרגיה ולבקש להרחיב את הניטור והמחקר שילווה את הקמת תשתיות הגז למיניהן, על מנת לבחון את ההשפעה על ערכי הטבע בים.