באזור השרון הטבע נשמר ב"עציצים"

05/02/2015

השרון הוא אזור מעובד ברובו ומיושב בצפיפות. רק פה ושם נותרו בו איים קטנטנים של טבע - כעציצים. למרות שטחיהם הזעירים, האיים חשובים משום ששרדו בהם מיני צמחים שאפיינו בעבר את השרון. אחדים מהם נדירים ובסכנת הכחדה ויש בהם גם מינים הגדלים מכל העולם רק שם

איריס הארגמן ושום תל אביב - צילם אורי פרגמן ספיר
איריס הארגמן ושום תל אביב - צילם אורי פרגמן ספיר, איריס הארגמן ושום תל אביב - צילם אורי פרגמן ספיר

רשות הטבע והגנים מייחסת חשיבות רבה לשמורות הקטנות בשרון, המבודדות זו מזו, ומכונות "שמורות עציץ", ואף פעלה להכרזתם של אחדים מהם שמורות טבע

השמורות הקטנות בשרון משמרות נופי ביצות כגון בריכת געש וביצת נחל פולג, ואחרות משמרות רכסי כורכר וקרקעות חמרה כגון הגבעות ליד חרוצים, בני ציון ותל יצחק. גבעות הכורכר והחמרה נוצרו מחול נודד, שעלה מן הים ולכן נוצרו בהם תנאים ייחודיים, שונים מאוד מאלה של שדרת ההר שממזרח להם. משום ייחודן הן עשירות במיוחד במינים אנדמיים (הגדלים בכל העולם רק כאן), וכרבע מהמינים האנדמיים של ישראל מתקיימים במישור החוף.

שמורות העציץ נפגעות מחומרי הדברה, מקרבתם ליישובים, משרפות ומגורמים נוספים. הרשות פועלת להבטחת קיומם של המינים הנדירים. לשם כך מונעת השתלטות של אוכלוסיות צמחים מתפרצים בשמורות תל יצחק, בני ציון והדסים. בימים אלה נערך ניסוי של דילול שיחי קידה שעירה בחלקות מעקב ובדיקת מגוון המינים בעקבות הדילול. בשמורות אלה נבחנת גם השפעתו של ריסוס בחומרים מעכבי אש בשולי השמורות, כדי להפחית את סכנת השרפות.

השנה מבצעת הרשות סקר צמחים נדירים בכל שמורה, כדי לעדכן את בסיסי הנתונים הקיימים ולאמוד את גודל האוכלוסיות של הצמחים הנדירים. בנוסף, פועלת הרשות לחיזוק מודעוּת הציבור לחשיבות שמורות העציץ בשרון. בכוונת הרשות לחזק את הקשר בין הקהילות והשמורות שבסמיכות להן, לערוך סיורים מודרכים בשמורות וליצור מסלול טיול אזורי המקשר בין השמורות.