השבת המים לשמורת טבע נחל עיון

04/08/2016

נחל עיון זורם גם בקיץ

מפל נחל עיון
מפל נחל עיון, מפל שמורת טבע נחל עיון. צילום:גלית רוזן

אודות השמורה

בשמורת טבע נחל עיון

עולם עשיר של צמחים ובעלי חיים הנסמכים על מימיו. המערכת האקולוגית המתקיימת בנחל היא פסיפס מורכב של בתי גידול לחים לצד בתי גידול של חורש ים-תיכוני, צומחים בה מגוון רחב של מיני צמחים, ובהם גם מינים נדירים, וחיות בה מגוון חיות בר. מפליו המרשימים של הנחל הנחבאים בינות קניוני סלע זקופים, ובהם גם מפל "התנור" הידוע, משכו במהלך השנים מטיילים רבים.

זרימת המים בנחל עיון

עד לפני כמה שנים המים זרמו לאורך הנחל רק בחודשי החורף הגשומים. במקורו ניזון הנחל בכל ימות השנה משני מעיינות גדולים שבשטח לבנון: עין דרדרה ועין קיסר, וכן ממי נגר עילי וממי הפשרת שלגים. ואולם, בעשורים האחרונים מטים חקלאים בלבנון את מי המעיינות מערוץ הזרימה בתקופות הקיץ (ממאי ועד נובמבר), ובעקבות זאת הופסקה זרימת המים במורד נחל עיון שבתחום ישראל בחודשים אלו.
בשמורת הטבע נותרה רק זרימה משלוש נביעות קטנות: עין סוכרה, עין אשד ועין תנור. נביעות אלו נובעות כל ימות השנה ויוצרות בתי גידול ייחודיים בזכות מימיהן בעלי האיכות הגבוהה. שאר חלקי הנחל התייבשו לחלוטין או חלקית בעונת הקיץ, ונגרם בהם נזק מהותי למערכות האקולוגיות – בית הגידול המאפיין נחל איתן נהפך לבית גידול האופייני לנחל אכזב.

בשנת 2000 הייתה בצורת קשה באזור אגן הים התיכון. הבצורת פגעה בבתי גידול רבים באזור, ובייחוד בבתי הגידול הלחים הנסמכים על מקורות מים. כמו בכל קיץ, גם בקיץ ההוא הוטו מי המעיינות עין דרדרה ועין קיסר שבלבנון לצרכים חקלאיים והופסקה זרימת המים במורד נחל עיון שבתחום ישראל.
מיעוט גשמי החורף השפיע על הספיקה של שלושת המעיינות הנובעים בכל השנה בנחל עיון בתחומי שמורת הטבע, ושפיעתם קָטנה מאוד. בהיעדר מים היה מצבה של המערכת האקולוגית בנחל בכי רע, והיא עמדה בפני סכנה.

השנים הבאות היו גשומות יותר, אולם היה ברור שהמערכת האקולוגית הייחודית והעשירה שהתקיימה בנחל עיון נפגעה, ובלי זרימת מים קבועה לאורך הנחל צפוי שהיא תמשיך ותידרדר. בתקופה זו קיימו אנשי מחקר מהאוניברסיטאות ומדענים ברשות הטבע והגנים דיונים רבים על עתידו של נחל עיון, והיו תמימי דעים בדבר חשיבות הצלת הנחל על בתי הגידול הייחודיים שבו.

תגבור המים בחודשי הקיץ

בשנת 2005 הוחלט להקים מערכת לתגבור זרימת המים לנחל עיון בחודשי הקיץ, כדי לשמור על רצף של זרימת מים בתחומי השמורה בכל ימות השנה. המטרה הייתה לשמור על ערכי הטבע הקיימים בנביעות המקומיות ולשפר את המערכת האקולוגית המתייבשת בקיץ, כדי שתחזור לקדמותה לפני תפיסת המים במעלה הנחל.
זרימת המים הטבעית בנחל עיון מתחדשת בכל חורף, כאשר החקלאים בלבנון מספיקים להטות את מימיו, וגם בזכות זרימה שטפונית של מי הגשמים. לפיכך נקבע שאפשר להמשיך ולהזין את הנחל בעונות היובש במים ממקור אחר, שאיכותם היא הגבוהה ביותר האפשרית והדומה ביותר לאיכות מימיו של נחל עיון.
למערכת זו של תגבור המים לנחל עיון בחודשי הקיץ הוספו עוד מטרות – שמירה על בתי הגידול של צמחיית הגדות, החורש והבתה ושיקומם; שמירת מיני צומח ייחודיים במצוקים ובסבך, ושמירת המעיינות והפאונה שבהם. כמו כן נקבע שהזרמת המים לנחל עיון בכל ימות השנה היא גם יוזמה תיירותית, והיא תמשוך מטיילים אל המקום גם בימות הקיץ.

תוצאות הסקר

כדי למצוא חלופות למי הנחל נבדקו מימיהם של כמה מקורות מים הסמוכים לנחל עיון, ונמצא שמימיו של נחל דן, הזורם בסמוך לנחל עיון וממזרח לו, הם בעלי האיכות הדומה ביותר לזו של נחל עיון, ולכן הם נבחרו לשמש מי התגבור. עם זאת, הועלו החשש שהמים ה"זרים", בעלי ההרכב השונה מהרכב המים המקומי, ישפיעו על המערכת האקולוגית בנחל עיון.
חשש נוסף שהובא בחשבון הוא שהעברת מים מנחל אחד לאחר עשויה להעביר אִתה גם "טרמפיסטים" – בעלי חיים וצמחים שלא היו מצויים בנחל עיון קודם לכן. משום כך, בטרם התחילו העבודות להעברת המים, נערך סקר משווה מקיף של החי והצומח בנחל דן ובנחל עיון, בסיוע אנשי אקדמיה מומחים, ותוצאותיו נועדו לשמש לבחינה מפורטת של ההשלכות האקולוגיות האפשריות של פעולה זו על החי והצומח בנחל עיון.

תוצאות הסקר הראו שבנחל עיון מגוון גדול יותר של בתי גידול, ובהם ברכות מבודדות שבכל אחת מהן מתקיים בית גידול ייחודי. עוד נמצא שנחל עיון עשיר במיני בעלי חיים מנחל דן. ולכן התקבלה ההערכה שהזרמת המים מנחל דן לא תשנה את מצב עולם החי בנחל עיון שינוי מהותי, ואף סביר להניח שתוספת מים תתמוך בבתי הגידול בנחל ולא תשנה את בתי הגידול בברכות הייחודיות. פרויקט הובלת המים מנחל דן לנחל עיון היה מוכן לצאת לדרך.

המים זורמים גם בקיץ

בשנת 2009 הושלמה הנחת צינור מים באחד מפלגיו המערביים של נחל דן. הצינור נמשך עד חלקו הצפוני ביותר של נחל עיון שבתחומי מדינת ישראל, והוא מעביר אל הנחל 80 קו"ב מים בשעה. המים מועברים בצינור רק בימות הקיץ, בשיתוף פעולה עם אגודת המים "מימי יובל". מאז תחילת הזרמת המים מנחל דן לנחל עיון נערך ניטור שנתי של צמחיית הנחלים ושל בעלי החיים במים. תוצאות הניטור השנתי מושוות לנתונים שנאספו לפני התחלת העברת המים לשם בחינת השפעת איכות המים ה"זרים" על המערכת האקולוגית בנחל עיון.

הזרמת המים בצינור אל נחל עיון משמרת את זרימת המפלים המרהיבה שבו בכל ימות השנה, להנאת המטיילים. כדי להגן על המערכת האקולוגית העדינה מפני דריכה על הקרקעית והרחפה של חול, הכניסה למים לאורך הנחל אסורה. בקצה השמורה נבנו ברכות סלע המוזנות במי הנחל, והן מיועדות לשכשוך ורחצה של מטיילים.

הצעה למסלול טיול