חברי מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע

16.10.2017

רשימת חברי מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע

לוגו המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

נציגי ממשלה:

 1. מר מנחם זלוצקי – יו"ר – המשרד להגנת הסביבה
 2. ד"ר אינג' רותי פרום אריכא – משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 3. גב' אהובה פלג – משרד הפנים
 4. מר רוני נעמן – משרד החינוך
 5. גב' כרמית פינץ – משרד התיירות

נציג רשות מקרקעי ישראל

 1. מר רפי אלמליח – רשות מקרקעי ישראל

נציג רשות העתיקות

 1. ד"ר עוזי דהרי – רשות העתיקות

נציג קק"ל

 1. מר פנחס כהנא

נציגי רשויות מקומיות:

יואל לביא: ראש עיריית רמלה
אלי ברדה: ראש עיריית מגדל העמק
אליהו אסקוזירו – ראש מועצה אזורית נחל שורק
ג'אבר חמוד – ראש מועצה מקומית סאג'ור

נציגי מוסדות מדעיים וגופים ציבוריים:

 1. פרופ' ערן פייטלסון – המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית
 2. פרופ' נורית ליסובסקי – הטכניון
 3.  פרופ' חיים קיגל – הפקולטה לחקלאות, המכון למדעי הצמח
 4. פרופ' פועה בר – המחלקה לגיאוגרפיה, אונ' בן גוריון בנגב, באר שבע
 5. ד"ר מיכל גרוס  – מכללת אורנים
 6. מר יואב שגיא – מכון דש"א, נציג "חיים וסביבה"

נציגי ציבור:

 1. מר אפרים אבן
 2. גב' יעל אולק
 3.  מר עודד וינר

נציג רשות הטבע והגנים הלאומיים

 1. מר נפתלי אלימלך – יו"ר מליאת רט"ג

רכזת מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע

דפנה גימון – רשות הטבע והגנים

יצירת קשר:

מנחם זלוצקי – יו"ר מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע

כתובת: כנפי נשרים 3, ת.ד. 34033, ירושלים 95464

טלפון: 02-6495848

דוא"ל: Menachem@sviva.gov.il

דפנה גימון – רכזת מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע

כתובת: רשות הטבע והגנים, רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים

דוא"ל:   dafgim@npa.org.il

נייד: 0528305428