חברי מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע

27/03/2022

רשימת חברי מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע

מרכזת המועצה: כוכי עומר 050-8617391

נציגי ממשלה:

נציגי ממשלה שם החבר טלפון דוא"ל
המשרד להגנת הסביבה תמר רביב 050-6233285 TamarR@sviva.gov.il
משרד החקלאות ד"ר אינג' רותי פרום אריכא 050-6241244 ruthif@moag.gov.il

 

משרד התיירות אורלי זיו 050-6221321

 

OrlyZ@tourism.gov.il
משרד הבינוי והשיכון אדר' שירי פונדומינסקי 02-5847177 ShiriF@moch.gov.il

 

משרד הבטחון אילנית זלינגר

צבי קרמן

050-6299672

03-6072467

ILANIT_ZELINGER@mod.gov.il

kerman@mod.gov.il

משרד האוצר שחר סולר 050-6233443 shahars@iplan.gov

 

נציג מינהל מקרקעי ישראל:

מנהל מקרקעי ישראל רפי אלמליח 050-6218155 rafaele@mmi.gov.il

 

נציג רשות העתיקות:

רשות העתיקות ד"ר יובל ברוך 052-4284457 yuval@israntique.org.il

 

נציג הקרן קיימת לישראל:

קרן קיימת לישראל עוזרת: סבין

עינת ברונשטיין

050-3411140

050-6233269

EynatB@kkl.org.il

 

נציגי רשויות מקומיות/מועצות אזוריות:

ראש מועצה מקומית סאג'ור ג'אבר חמוד 050-9888880 sajourlc@gmail.com
ראש עיריית רמלה מר מיכאל וידל 08-9771666/7 mazalf@ramla.muni.il
ראש המועצה האזורית רמת נגב ערן דורון 050-5545502 eran@rng.org.il

 

נציגים מקרב מוסדות מדעים:

האוניברסיטה העברית פרופ' ערן פייטלסון 050-9388155 efeitelson@gmail.com
הפקולטה לחקלאות, רחובות פרופ' חיים קיגל 054-7504376 kigel@agri.huji.ac.il
מכללת אורנים ד"ר מיכל (מוקי) גרוס 052-3379913

 

mukyg@oranim.ac.il

 

החברה להגנת הטבע- אגף שימור סביבה וטבע אסף זנזורי 052-8579247 asafz@spni.org.il

 

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל פרופ' נורית ליסובסקי 050-7359866 arnurit@tx.technion.ac.il

 

נציגי ציבור:

אפרים אבן 054-7530708 ephraim2142@gmail.com
יעל אולק 054-4247468 yaelolek@gmail.com
עודד וינר 050-6221747 odedwiener@gmail.com