חברי מליאת רשות הטבע והגנים

19/04/2023
לוגו רשות הטבע והגנים
לוגו רשות הטבע והגנים

חברי המליאה:

  שם פרטי ומשפחה תפקיד
1. מר חיים יפרח משרד הפנים –  ממונה על מחוז ירושלים
2. גב' איריס האן החברה להגנת הטבע  – מנכ"לית
3. ד"ר אלי שיש מנהל אגף של"ח – משרד החינוך
4. פרופ' עודד פוצ'טר ראש התכנית למידע ונתונים בית ברל
5. מר שלמה דולברג מנכ"ל מרכז שלטון מקומי
6. גב' ופא דיאבאת-שחברי אגף ענפי שירות וסביבה חקלאית, שה"מ

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

7. גב' שני רדמן סגנית חשב בכירה, רשות מקרקעי ישראל
8. מר רן אברהם מנהל אגף בנייה ירוקה תקינה ותווי, המשרד להגנת הסביבה
9. מר אלון רוטשילד מנהל תחום המגוון הביולוגי, חברה להגנת הטבע
10. מר שמוליק ידוב מנהל תחום בעלי חיים בספארי רמת גן
11. ד"ר עמיר גבעתי החוג למדעי סביבה, באוניברסיטת תל אביה והמנהל המדעי בחב' "ניהול משאבי סביבה"
12. גב' שרה אוחיון אקולוגית ימית