חברי מליאת רשות הטבע והגנים

שם כתב: לי שפירא - רכזת המליאה 04.10.2020
לוגו רשות הטבע והגנים

חברי המליאה

  שם פרטי ומשפחה כתובת
1.         חיים יפרח משרד הפנים –  ממונה על מחוז ירושלים
2.         איריס האן החברה להגנת הטבע  – מנכ"לית
3.         זילברמן קרן משרד התיירות-מנהלת אגף א' תשתיות תיירות ציבוריות
4.         אלי שיש מנהל אגף של"ח
5.         עודד פוצ'טר פרופ' ראש החוגים לגיאוגרפיה ולימודי א"י
6.         שלמה דולברג מנכ"ל מרכז שלטון מקומי
7.         ופא דיאבאת-שחברי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
  • רכזת מליאה – לי שפירא

מוזמנים קבועים:

שאול גולדשטיין – מנכ"ל רשות הטבע והגנים

רו"ח גלי גנה – מבקר פנימי