חברי מליאת רשות הטבע והגנים

מאת: לי שפירא - רכזת המליאה 09.03.2022
לוגו רשות הטבע והגנים

חברי המליאה

שם נציג גוף תאריך מינוי סיום כהונה הערות

 נציגי ממשלה

חיים יפרח משרד הפנים – ממונה על מחוז ירושלים 05.07.18 04.07.22
אלי שיש משרד החינוך – מנהל אגף של"ח 23.01.19 23.01.23 כהונה שלישית
ופא דיאבאת-שחברי משרד החקלאות ופיתוח הכפר 21.05.19 21.05.23
שני רדמן פינסקי משרד האוצר – סגנית בכירה לחשב רשות מקרקעי ישראל 28.10.21 28.10.25
רן אברהם משרד להגנת הסביבה – מנהל תחום בניה ירוקה 26.01.22 26.01.26

 נציגי "מומחים"

עודד פוצ'טר ראש החוגים לגיאוגרפיה ולימודי א"י 23.01.19 23.01.23 כהונה שניה

נציגי ציבור 

אלון רוטשילד חברה להגנת הטבע – מנהל תחום המגוון הביולוגי 22.09.21 22.09.25
איריס האן החברה להגנת הטבע  – מנכ"לית 26.01.22 26.01.26 כהונה שניה
 

נציג מרכז שלטון מקומי/ארגון המועצות האזוריות

שלמה דולברג מנכ"ל מרכז שלטון המקומי 21.05.19 21.05.23
  • רכזת מליאה – לי שפירא

מוזמנים קבועים:

רעיה שורקי –  מנכ"לית רשות הטבע והגנים

רו"ח גלי גנה – מבקר פנימי