עיריית חיפה ורט"ג: ״זמינות מזון והאכלה יזומה של חזירי בר הם הגורם לכניסתם לעיר״

08/02/2022

אתמול, יום ב', נציגי עיריית חיפה ואקולוג רשות הטבע והגנים, ד"ר עמית דולב,הציגו את ממצאי הפעילות שנעשתה בעיר לטובת הרחקת חזירי הבר. לדברי יעל אולק, אקולוגית עיריית חיפה: בשכונות בהם נעשה טיפול מקיף רואים ירידה של כ-20% בנוכחות של חזירי הבר ביחס לתקופה הקודמת. עדיין קיים קושי מול אנשים שממשיכים להאכיל את חיות הבר למרות הסכנה הנובעת מכך

חזיר_בר_-_נמרוד_להב_רשות_הטבע_והגנים
חזיר_בר_-_נמרוד_להב_רשות_הטבע_והגנים, חזיר בר - צילם נמרוד להב. רשות הטבע והגנים

כניסת חיות בר לישוביםכחלק מעבודתו השוטפת של פורום הנהלת העיר לטיפול בנושא חזירי הבר, בוצעה עבודה משולבת של כלל האגפים הנוגעים לפעילות ניקיון, גינון, אכיפה, תכנון, פניות ציבור ורווחה.

המסקנות הן ברורות ומצביעות על כך שבשכונות בהן בוצעו פעולות משולבות של פינוי אשפה בערב, נוספו משמרות ערב לניקיון גנים ופארקים, נאכפה השארת מזון בשטח ציבורי והאכלה ישירה ע"י מאכילים – חלה ירידה משמעותית בכניסת חזירי הבר לרחובות העיר.

פעולות אלו בוצעו בשנה החולפת, הביאו לתוצאות המיוחלות ואף שיפרו את רמת השירות לתושב. עיריית חיפה תעשה הכל כדי לשמר את הפעולות הללו שהוכחו כיעילות ונכונות לרבות תקצובן מידי שנה.

בשכונות מערב העיר, בהן טרם יישמנו את שיטת פינויי האשפה בערבים וביצענו רק אכיפה, אנו עדים לכניסה תדירה של חזירי הבר.

חשוב להבין כי חזיר הבר הוא בעל חיים אינטליגנטי והוא יודע לחזור לכל כתובת בעיר בה מתבצעת האכלה של תושבים, כמו גם את עיתוי השלכת המזון במקומות נקודתיים.
האכלה זו מתבצעת בכמה דרכים: השלכת מזון מחלונות הבתים, השארת מזון בנקודות ממשק עם הוואדי וכן הקמת תחנות האכלה מסודרות בחצרות הבתים, במדרכות ובפארקים.

במהלך השנה האחרונה אספנו וניתחנו את הנתונים שהתקבלו מהמוקד העירוני וצוותי השטח במטרה למקד את פעילות האכיפה והניקיון באזורים ספציפיים. על סמך הנתונים שנאספו בוצעו גם מספר פעולות משלימות שהוכחו כיעילות, ביניהן: קיבוע אלפי פחי רחוב, החלפת אשפתונים בגנים ובפארקים לכאלה שאינם נגישים לחיות הבר, חסימת מעברים והוספת שערים לסגירת מסתורי אשפה.

כמו כן, ביצענו הסברה ממוקדת באזורי מסחר במטרה להנחות את בעלי העסקים כיצד עליהם לטפל בסחורות המזון ובקרטונים, ושמנו דגש על חשיבות הניקיון בחזית העסק ונעילת מסתורי האשפה שברשותם.

בוצע קמפיין הסברה נוסף לכלל אוכלוסיות העיר ששם דגש על חשיבות הניקיון בשטח הציבורי והפרטי ואי השארת מזון במרחב הציבורי. בנוסף, פורסמו הנחיות להאכלה נכונה של חתולי קהילה.

פרויקט מרכזי נוסף הוא הקמת גדר בגבולה המערבי של העיר, בשכונות הגובלות בפארק הכרמל, לצורך הרחקת חזירי בר משכונות צמודות גדר ומשכונות פנימיות מרוחקות מגדר.
במהלך ניסוי זה הגענו לשתי מסקנות עיקריות:
1. בשכונות צמודות גדר אף לא חזיר בר אחד חזר וההרחקה הוכחה כיעילה.
2. חזירי בר שהורחקו משכונות פנימיות המרוחקות מהגדר חזרו לשכונות הפנימיות תוך פרק זמן קצר והפעולה הוכחה כלא יעילה.

נתונים אלה מלמדים אותנו כי אין מנוס מלבצע פעולות הרדמה נקודתיות במקרים בהם נמצא חזיר סורר בשכונה פנימית מרוחקת גדר, בתוספת להרחקה של חזירי בר בשכונות צמודות גדר.
חשוב להדגיש כי פעולת ההרדמה הינה פעולה משלימה בלבד, ותבוצע רק במקרים בהם ימצא חזיר בר סורר בשכונה פנימית מרוחקת גדר, וזאת בנוסף לצעדים נוספים המהווים חלק מתכנית עבודה סדורה אותה בנינו בשיתוף רשות הטבע והגנים ומתמקדת במגוון פעולות כגון : ניקיון, אכיפה, יצירת חסמים פיזיים והרחקה בשכונות צמודות גדר.

אוהד דורפמן, ראש מנהל התפעול בעיריית חיפה: ״הפעילות הענפה שביצענו בתחום הניקיון והאכיפה בשנת 2021 הוכיחה את עצמה ואנו מקווים שנוכל להמשיך במגמת השיפור הזו גם בשנת 2022״.