עכובית הגלגל

03/03/2015

עכובית הגלגל הוא צמח קוצני רב-שנתי הגדל בשדות בור פתוחים. הקטיף של העכובית עלול להשמיד את הצמח כליל - דבר שיביא לפגיעה במורשתנו ובנופי ילדותנו.

עכובית הגלגל - צילם סלמאן אבורוכן
עכובית הגלגל - צילם סלמאן אבורוכן

תקופת פריחה:

מרץ – מאי

תקופת עלווה:

נובמבר – מאי

לקראת הקיץ מתייבש הצמח ועליו הרחבים מתקשים ומשמשים כמפרשים. הרוח הנושבת מנתקת את הצמח היבש מהאדמה ומגלגלת אותו כגלגל. בדרך זו מפזר הצמח את זרעיו. העלים הצעירים משמשים כירק לסלט והתפרחות הצעירות נאכלות כדרך שאוכלים את תפרחות הקנרס (ארטישוק).

קטיף צמחי עכובית הגלגל למטרות מאכל היא מסורת רבת שנים. אלא שבשנים האחרונות התברר שהמשך קיומו של הצמח נתון בסכנה.

הסיבות העיקריות לכך:

אוכלוסיית ישראל גדלה מאוד ויותר אנשים מבקשים את הצמח.
שטחים רבים שבהם העכובית גדלה בעבר אינם קיימים עוד משום שנבנו בהם בתים ומפעלים.

המשך הקטיף של העכובית כמו בעבר, עלול להשמיד את הצמח כליל – דבר שיביא לפגיעה במורשתנו ובנופי ילדותנו. ראינו דוגמאות לקטיף בלתי מבוקר שהשמיד צמחים כליל. בשטחי הגדה המערבית, לדוגמה, קטיף פרוע גרם להשמדת האזוב המצוי, הצמח המשמש להכנת הזעתר.

המצב הקיים הביא לכך שהעכובית הוכרזה כצמח מוגן והקוטף צמחים אלה צפוי לעונש. בד בבד נערכים בעידודה של רשות הטבע והגנים, נסיונות מוצלחים של גידול חקלאי של עכובית הגלגל, שעשויים לספק את הביקוש לצמח.

אנא, אל תקטפו עוד את עכובית הגלגל ועזרו לנו לשמור על הצמח. ומי שיקטוף "אל עכוב אבתשהד" = אמרה ערבית שתרגומה הוא "העכובית תעיד". משמעות הביטוי היא שהעכובית רואה ושומעת, מתגלגלת לכל מקום ומוליכה את הסוד.

קישורים

במבצע משותף החרימו פקחי רשות הטבע והגנים 1600 קילו של עכוב