קהילת עמק המעיינות

25/12/2017

'שביל עמק המעיינות' מחבר את יישובי עמק המעיינות ועובר בשמורות טבע, גנים לאומיים בעמק שבגליל התחתון המזרחי. תושבי השביל נפגשים לאורך השביל, בהם תלמידי בתי הספר, משפחות, מבוגרים. השביל מהווה מוקד לפעילות תרבות והתנדבות

תכנית קהילה בעמק המעיינות
תכנית קהילה בעמק המעיינות, צילום זיו כרמל

'שביל עמק המעיינות' נפרץ ע"י  חניכי מכינת העמק, מכינה קדם צבאית לפני מספר שנים. לאחרונה  חברו יחד שלושה גופים: מועצה אזורית עמק המעיינות, רשות ניקוז ירדן דרומי ורשות הטבע והגנים לטובת הפעלת תכנית קהילתית משותפת.

להלן כמה דוגמאות מתוך הפעילויות שהתקיימו השנה:

ילדי הגנים ותלמידי בתי הספר יוצאים באופן קבוע לטיולים במקטעים שונים הקרובים למקום מגוריהם. הם לומדים על בתי הגידול הלחים, חשיבות השמירה עליהם, בעלי החיים הייחודיים לאזור והצומח.

בחוות עדן, חווה חקלאית חינוכית החלו  לגדל צמחים 'אדומים', צמחים שהיו אופינים לאזור אולם הם נמצאים בסכנת הכחדה. המטרה היא להשיב אותם לטבע. תלמידים מכל בתי הספר באזור מגיעים לחווה, הם לומדים על הצמחים ושותפים בגידול שלהם.

חניכי 'מכינת העמק', המכינה הקדם הצבאית מגיעים אחת לשבוע למקטעים שונים של השביל, הם לוקחים חלק משמעותי בתחזוקתו, ומעת לעת גם פורצים מקטע חדש לפי תכנית הפיתוח. חניכים המכינה מדריכים את "שישי בטבע". הדרכה מעת לעת של תלמידי בי"ס 'ביכורה'. הם שותפים להפעלת הטיולים והפעילויות החווייתיות של בתי הפסר לאורך השביל: 'מסע לילי בשביל' כיתות ו', 'מסע בשביל', מסע של שלושה ימים מלאים לכיתות י' ו'טו – בשביל' לכיתות א עד ו.

זיו כרמל, רכז התכנית מספר על יום משמעותי:

"חניכי מכינת העמק תכננו ויצרו מסלול חדש נחל אבוקה המכונה "שביל המים". הם בנו מסלול אטרקטיבי בין הקנים על יד המים המסלול מאפשר למידה חוץ כיתתית מיטבית, לשם הכרות עם בית הגידול הלח, הצומח ובעלי חיים ועוד. מעבר לקהילת עמק המעיינות, השביל משמש את המטיילים הרבים המגיעים לאזור מכל הארץ – מוזמנים".