שימור ושחזור הפסיפס בחצר המוזיאון לארכיאולוגיה בגן השלושה

09/12/2015

עבודות השימור והשחזור של רצפת הפסיפס מחוות הנזירים בתל בסול, נמשכות במרץ.

שימור ושחזור הפסיפס בחצר המוזיאון לארכיאולוגיה בגן השלושה
שימור ושחזור הפסיפס בחצר המוזיאון לארכיאולוגיה בגן השלושה

הפסיפס שמוצב בחצר – בחזית המוזיאון לארכיאולוגיה בגן לאומי גן השלושה, נמצא בשלבי סיום של עבודות השימור והשחזור, שבוצעו על ידי תחום שימור ברשות העתיקות.

כפי שרואים בתמונות המצורפות, מדובר ב"עבודת נמלים" קשה, איטית ומורכבת, הנמשכת זמן רב.

תודתנו לתחום שימור ברע"ת, על הביצוע המקצועי וכן למחלקת המוזיאונים במשרד התרבות והספורט ולהנהלת גן השלושה, על מימון רב שנים ועל הלוגיסטיקה של הפרויקט המורכב.