תלמידים מאשקלון משמרים את המורשת בגן לאומי אשקלון

03/12/2014

תלמידי תיכון מאשקלון שיקמו באר עתיקה והכשירו חלקה חקלאית לגידול בצל אשקלוני בגן לאומי אשקלון, כחלק מתהליך למידה המתבסס על נכסי מורשת מקומיים

באר אנטילה בגן לאומי אשקלון
באר אנטילה בגן לאומי אשקלון, באר אנטילה בגן לאומי אשקלון

כשבעים בארות יש בתחומי הגן הלאומי אשקלון, רבות מהן עדיין זקוקות לשימור ולשחזור.

אודות בארות המים

ריבוי הבארות מסביר את החקלאות העשירה ששגשגה בעיר משחר ההיסטוריה. כבר בימי קדם היו בארות מים מקור חיים, מקום מפגש, אתר היכרויות רומנטי וגם – עילה למלחמה. אליעזר, עבד אברהם, פגש את רבקה ליד הבאר והביאה ליצחק כדי שיישא אותה לאישה.
אחר כך התעמת יצחק עם אבימלך מלך גרר הפלשתית בגלל בארות מים, ויעקב בנו גלל את האבן מעל פי הבאר בעבור רחל, אשתו לעתיד. אחת הבארות הייחודיות שנמצאו בגן לאומי אשקלון היא באר מישור משופע, שקיבלה את שמה מהמישור השיפועי שבמורדו משכו בעלי חיים את נאד המים מתוך הבאר ותוכנו נשפך לברכת אגירה צמודה, שהשקתה בוסתנים ושדות חקלאיים סמוכים.

שיקום הבאר הייחודית

ביוזמת גד סובול, נאמן שימור של אתרי אשקלון, ובשיתוף מנהל הגן הקודם, חנן לבבי, החל תהליך חשיבה ותכנון לשיקום הבאר הייחודית, לצד הכשרת חלקה חקלאית עתיקה סמוכה לה, כדי שיהיה אפשר להשקותה ממי הבאר, ולגדל בה מיני צמחים עתיקים.
אשקלון העתיקה התהדרה בזן בצל מיוחד, שטעמו המעודן מזכיר שילוב של בצל ושום. פליניוס כינה את הזן הזה "אסקלוניה", וממנו נגזר השם "שאלוט". בצלצלי "שאלוט" נחשבים עוד מימי האימפריה הרומית למעדן משובח בכל מטבח נחשב בעולם, ומחירם מרקיע שחקים גם כיום. במסגרת המיזם תוכננה גם נטיעת עצי כופר, עץ ששימש במזרח הקדום לצביעת שער הנשים (חינה).

בשנתיים האחרונות הבשילו התכניות לתהליך לימודי מרתק, ששהשתתפו בו תלמידים משני בתי ספר באשקלון, בית הספר מקיף ה' "דרכא" ובית הספר אורט ע"ש אדיבי; עובדים מעיריית אשקלון; מנהל גן לאומי אשקלון עומרי בוכניק והצוות המסור של עובדי האתר.
התלמידים השתתפו בעבודות השימור של הבאר ובהכשרת החלקה החקלאית הסמוכה לה. שחזור בארות וגידול בצלצלים אינם עסק לחובבים, ואת התהליך ליוו מומחים בתחומי הדעת הרלוונטיים: ד"ר אבי ששון ממכללת אשקלון, מומחה לארץ ישראל בכלל ולנושא מקורות מים שבה בפרט, ליווה התהליך מתחילתו, וכן ד"ר רוס פיטרס מחברת "הזרע", העוסק בנושא כבר 33 שנים. כמו כן הכינו התלמידים עבודות גמר בנושאים אלו – חלק מחובותיהם הלימודיים במסגרת לימודי ההרחבה בגאוגרפיה.

אורי ארליך, מנהל אגף חינוך של רשות הטבע והגנים

מוסר כי לאתרי הרשות, האוצרים בחובם ערכי מורשת, טבע ונוף ייחודיים, פוטנציאל ממשי לשמש שדות למידה אותנטיים ורלוונטיים לתלמידים במערכת החינוך. התהליך הלימודי הייחודי שעברו תלמידי אשקלון בשטח הגן הלאומי הוא דוגמה מצוינת לחינוך מבוסס מקום במיטבו ולמימוש הפוטנציאל הזה הלכה למעשה.