גוזלי עיט ניצי שבקעו בגרעין הרבייה בשמורת חי בר כרמל אומצו על ידי זוג עיטים בטבע

02/03/2022

רשות הטבע והגנים השלימה מהלך מורכב ורגיש במיוחד של העברת שני גוזלי עיט ניצי בני יומיים, מגרעין הרבייה בשמורת חי בר כרמל לקן של הורים מאמצים בטבע הפתוח.

השבת גוזלי עיט ניצי - וולטר נסר
השבת גוזלי עיט ניצי - וולטר נסר, השבת גוזלי עיט ניצי - צילם וולטר נסר, רשות הטבע והגנים

מטרת המבצע היא לאפשר גידול הורי טבעי של הגוזלים שבקעו בגרעין הרבייה ע"י זוג עיטים "חשוכי צאצאים" ומתוך הניסיון שנצבר כי גידול זה מעלה את סיכויי השרידה של הגוזלים, לעומת גידול מלאכותי.

הקן שאליו הועברו שני הגוזלים הוא קן פעיל בטבע הפתוח של זוג הורים עיטיים, שמנוטר ומוצבת עליו שמירה מטעם פרויקט 'פורשים כנף', המשותף לרשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל למען אישוש ושמירה על העופות הדורסים בישראל ובסיוע הקרבנוסף הקן מתועד אונליין (24/7) במסגרת פרויקט 'עופות דורסים בשידור חי' פרי שיתוף פעולה בין רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, קרן הדוכיפת, תוכנית ׳ציוני דרך במשרד ירושלים ומורשת, "פורשים כנף" וה-Negeve Zoo. זאת, כחלק מתכנית תיעוד, ניטור והסברה סביב קינוני עופות דורסים בישראל.

השבת גוזלי עיט ניצי – וולטר נצר באדיבות רשות הטבע והגנים 2, השבת גוזלי עיט ניצי - וולטר נצר באדיבות רשות הטבע והגנים

העיט הניצי הינו דורס בסכנת הכחדה חמורה עם 19 טריטוריות פעילות בלבד ששרדו בישראל מתוך אוכלוסייה של מעל 50 זוגות במחצית המאה שעברה.
זוג עיטים זה נכשל בקינון בשנה שעברה מסיבה לא ידועה. לכן חשוב היה גם לעקוב אחרי הקינון בעזרת המצלמה.

מעקב האונליין לאורך מספר שבועות אחר קינון זוג זה של העיטים הניציים, נמצא כי הזוג הטיל שלוש ביצים אך הדגירה עליהן לא היתה סדירה, והביצים ננטשו לרוב שעות הלילה. בשל כך עלה חשש ממשי לשלום העוברים ואנשי המקצוע של רשות הטבע והגנים החליטו להוציאן להדגרה במדגרה של פרויקט 'פורשים כנף' בשמורת חי בר כרמל. זאת מתוך תקווה כי ניתן יהיה עדיין להציל את העוברים ולהביא את הביצים לבקיעה מוצלחת. הביצים המקוריות הוחלפו בביצי דמה, מתוך כוונה לשמור את ההורים בדגירה כדי שניתן יהיה להשיב את גוזליהם אם יבקעו או להעביר אליהם לאימוץ גוזלים אחרים מגרעין הרבייה של העיט הניצי.

בזכות המעקב הרציף הבחינו אנשי רשות הטבע והגנים כי העיטים ממשיכים בדגירה גם על ביצי הדמה, אך במדגרה שבגרעין הרבייה התגלה שהפגיעה בעוברים, בין אם בשל חיידק המיקופסלמה שהתגלה ובין בשל הדגירה הלא רציפה, היתה בלתי הפיכה.
לעומת זאת, ביצים שהוטלו על ידי זוגות עיטיים ניציים בגרעין הרבייה השלימו את התפתחותן כהלכה במדגרה ועתה עם בקיעת הגוזלים הוחלט להעבירם לאימוץ על ידי זוג ההורים המקנן בקן המצולם והשמור.

השבת גוזלי עיט ניצי – וולטר נסר באדיבות רשות הטבע והגנים, השבת גוזלי עיט ניצי - וולטר נסר באדיבות רשות הטבע והגנים

לדברי אוהד הצופה, אקולוג העופות ברשות הטבע והגנים: "התוכנית להשבת העיטים הניציים לחבל הים-תיכוני בישראל ולאישוש אוכלוסייתם בארץ, מין המצוי בסכנת הכחדה חמורה, מבוססת בין היתר על גרעין הרבייה. גרעין הרבייה מורכב מפרטים שנפגעו בטבע ויצאו 'מהמשחק' אך בגרעין הרבייה מאפשרים להם לתמוך ולהוות חלק מהאוכלוסייה 'היצרנית'. לשם כך אנו מעודדים אותם לבצע 'הטלת מילואים' – הטלה נוספת, ובכך להכפיל את מספר הצאצאים. זהו גם כלי להגדיל את מספר הגוזלים הפורחים בהצלחה גם מקינים שמסיבות שונות נכשלים. רק בזכות ניטור רציף אחרי כל קינוני העיטים ע"י אנשי רשות הטבע והגנים מתאפשר זיהוי בעיות כמו שמקרה זה שבו ניתן להעתיק גוזלים שבקעו בשבייה מיד לאחר בקיעתם מועברים חזרה להוריהם או לזוגות אחרים בטבע. המבצע המורכב והרגיש של העברת גוזלי עיט ניצי מגרעין רבייה לגידול טבעי על ידי הורים מאמצים בטבע הפתוח מתאפשר בזכות עשייה ושותפים רבים ומסורים בהם פרויקט 'פורשים כנף' המשותף לרשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל, תוכנית ׳ציוני דרך׳ במשרד ירושלים ומורשת", פרויקט 'עופות דורסים בשידור חי', קרן דוכיפת והקרן לשטחים הפתוחים. כל אלו תורמים ומסייעים בדרכם עם ידע, ניסיון, משאבים להפעלת גרעיני רבייה וגם מאמצי פיקוח וניטור רציף למען אישוש ושמירה על העופות הדורסים בסכנת הכחדה בישראל בהם העיט הניצי. במקביל חברת החשמל לישראל החלה במבצע למיגון 6,000 עמודי מתח גבוה מסוכנים לעיטים הניציים. אנו מקווים כי בעוד כחודשיים וחצי לערך הגוזלים, שהועברו עתה לאימוץ בקן הפתוח בטבע יפרחו ממנו בהצלחה ויזכו לשרוד ולהגיע לבגרות מינית גם בזכות צמצום הסיכון להתחשמלות, המהווה כיום את האיום העיקרי על המין. אנו נמשיך לשמור ולעקוב אחר הקן והתפתחות הגוזלים".

השבת גוזלי עיט ניצי – שרה אוחיון באדיבות רשות הטבע והגנים4, השבת גוזלי עיט ניצי - וולטר נצר באדיבות רשות הטבע והגנים

לדברי ד"ר גלעד פרידמן, מנהל פרויקט "עופות דורסים בשידור חי":
צוות "עופות דורסים בשידור חי" גאה לקחת חלק במאמצי שימור הדורסים בישראל, בייחוד כאשר מדובר במינים בסכנת הכחדה ובסיפורים מרגשים כמו המקרה המדובר. בזכות מצלמות האונליין, והמעקב האינטימי שהן מספקות, הצלחנו להעריך כי זוג העיטים עתיד להיכשל בקינון ולהעניק להם שני גוזלים לאימוץ מגרעין הרבייה. כך, מצלמות האונליין מוכיחות לנו שוב כי הרבייה בטבע הישראלי רוויה בקשיים ובמהמורות אך יחד עם זאת, המצלמות גם מספקות לנו חלון הזדמנויות נדיר עבור ביצוע ממשק שמירת טבע אקטיבי במצבי קיצון הדורשים התערבות.
ובנימה אישית היה מרגש עד דמעות לראות (בשידור חי) את נקבת העיט חוזרת אל הקן ומגלה לפתע שני גוזלים קטנטנים בדיוק במקום שבו דגרה 56 יום (~14 יום מעל ממוצע הדגירה הרגיל). דגירה ארוכה ומייגעת, שאילולא המצלמות וההתערבות האקטיבית הייתה מובילה לכישלון וודאי. היה מדהים לראות אותה בוהה בגוזלים הקטנטנים במשך 2-3 שניות ומיד פונה לסוכך עליהם מהקור ולהאכיל אותם בעדינות מרשימה. כאילו היו אלה הצאצאים הטבעיים שלה.
כולנו תקווה כי זוג העיטים יצליח להפריח את הגוזלים המאומצים בהצלחה וכי הממשק האקטיבי הנ"ל יוכיח את עצמו ויסייע לשמור ולאושש את האוכלוסייה של המין הנדיר והנהדר הזה.

ד"ר יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבע: "האירוע המרגש שהתרחש מול המצלמה מדגיש שוב את חשיבות פרוייקט 'פורשים כנף' המשותף לרשות הטבע והגנים, לחברה להגנת הטבע ולחברת החשמל, ואת חשיבות המיזם 'עופות דורסים בשידור חי', להצלת העופות הדורסים בישראל שמרביתם נמצאים בסכנת הכחדה. ללא המעקב המתמיד אחר קינון העיט הניצי במצלמות האונליין, הקן הזה היה הופך לעוד 'קינון שנכשל'. בזכות המעקב במצלמה, ובזכות הפעולה הנחושה והיצירתית של אנשי רשות הטבע והגנים – בחילוץ הביצים מהקן ובהטמעה בקן של גוזלים שבקעו בגרעין הרבייה בחי-בר כרמל, אנו מקווים שזוג העיטים הניציים יצליח להפריח גוזלים, כנגד כל הסיכויים.

העופות הדורסים בישראל חשופים לסכנות רבות, וביניהן התחשמלות, הרעלות וצייד בלתי חוקי. רק תוכנית פעולה לאומית תכליתית לצימצום הסיכונים האלה והאחרים תמנע מהמינים הנדירים להיכחד. על מנת שגוזלי העיט הניצי, ודורסים אחרים, לא יתחשמלו או יורעלו, יש להמשיך לקדם במרץ את התוכנית למיגון 6000 העמודים על ידי חברת חשמל, ולהעביר את התיקון לחוק ההרעלות שיאפשר פעולה תקיפה כנגד המרעילים".

השבת גוזלי עיט ניצי – וולטר נצר באדיבות רשות הטבע והגנים 3, השבת גוזלי עיט ניצי - וולטר נצר באדיבות רשות הטבע והגנים

אודות העיט הניצי

העיט ניצי הוא עוף דורס ממשפחת הניציים המוגדר בישראל כמין בסכנת הכחדה חמורה. אורכו של עיט ניצי בוגר מגיע ל- 55-65 ס"מ והוא בעל מוטת כנפיים של כ-1.5 מטר. הוא מקנן על גבי צוקים או עצים גדולים בקינים בגודל של כשני מטר אותם הוא בונה מענפים. דגירת העיט הניצי נמשכת כ-42 יום והגוזלים פורחים מהקן לאחר כחודשיים וחצי.
בעולם מוערך מספרם של העיטים הניציים במספר אלפים ובישראל אוכלוסייתם מונה רק כ- 19 זוגות.
האיומים המשמעותיים על העיט הניצי בישראל ובעולם הם התחשמלות והרעלות מחומרי הדברה ועופרת, כאשר בישראל ישנם איומים נוספים של חמיסת קינים וכן הפרעות של כלי טיס ומטיילים.
בפרויקט 'פורשים כנף' פועלים כל הגורמים המעורבים בהם רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל בכל האמצעים על מנת לצמצם עד כמה שניתן את האיומים האלו לרבות מיגון עמודי חשמל, מחקר וניטור, פיקוח ואכיפה כנגד חומסי קינים והפרעות כלי טיס וכמובן הפעלת גרעין רבייה מיוחד.

לצפייה ישירה בקינון העיט הניצי דרך מצלמת "עופות דורסים בשידור חי": https://www.birds.org.il/he/camera/35
למעקב ולקבלת עדכונים שוטפים אחר קינון דורסים בשידור חי: לחצו כאן >>