תרומת גוזל

09/05/2022

אומצו בהצלחה בקן בזי צוקים בבקעת צין שלושה גוזלי בז צוקים שבקעו בגרעין הרבייה (האחרונים לשנה זו, סה"כ 13).
האימוץ בוצע כי לזוג הדוגר בבקעת צין מכיוון שביציו לא בקעו והוא המשיך לדגור דגירה עקרה כחודשיים. כעת יש לזוג המסור 3 גוזלים בני יום עד שלושה (הבקיעות אינן סינכרוניות בדורסים).

צילם שמשון יערי
צילם שמשון יערי, צילם שמשון יערי

זו אינה הפעם הראשונה שגרעין הרבייה תורם גוזלים לזוגות עקרים או "הריון" שנכשל. תודות לנקיטה הפקח המסור שמנטר את כל הקינונים שם זוהה כי הזוג דוגר על ביצה שלא התפתחה וכעת ניתן יהיה להעמיד דור המשך בטבע.

בז הצוקים מוגדר כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR) בשל גודלה המזערי של האוכלוסייה המקננת, המוערכת בפחות מ- 50 פרטים בוגרים. יציב נדיר בחבל המדברי, בעיקר במדבר יהודה, בהר הנגב ובמזרח הנגב ומצוקי הערבה.

עד לאמצע המאה הקודמת קינן במרבית האזורים המצוקיים ברחבי הארץ, הן בחבל המדברי והן בכרמל ובגליל. האוכלוסייה בצפון הארץ מנתה לפחות 30 זוגות והיא נעלמה במהלך שנות ה- 1960 וה- 1970 בעיקר כתוצאה מהרעלות. במהלך שלושת העשורים האחרונים המין נעלם בהדרגה ממזרח השומרון, צפון מדבר יהודה (צפונה מנחל קדם), מערב הר הנגב ודרום הערבה.

במחצית השנייה של המאה הקודמת נפגעה כמעט כל האוכלוסייה שקיננה בחבל הים-תיכוני של ישראל כתוצאה מהרעלות משניות מחומרי הדברה חקלאיים.

בזי הצוקים שקיננו במזרח השומרון נפגעו מחמיסת קנים ומהפרעות באתרי הקינון.
בנוסף, ישנן עדויות לכך שהפרטים הצעירים שמשוטטים לאחר הפריחה לטווחים גדולים, נפגעים הן בישראל והן במדינות השכנות מציד ולכידה לבזיארות, התנגשות בקווי מתח ומהתחשמלות (3 פרטים ממושדרים שהגיעו לטורקיה התחשמלו).

מאמצי שימור: החל מ- 1990 נעשים מאמצים לשקם את אוכלוסייתו של בז הצוקים, ולהשיב אותו לקנן בחבל הים-תיכוני של ישראל.
בחי-בר כרמל מופעל גרעין רבייה של בזי צוקים, במסגרת פרויקט פורשים כנף, ומדי שנה משוחררים לטבע מספר פרטים צעירים

בז צוקים – צילם שמשון יערי, בז צוקים - צילם שמשון יערי
בז צוקים – צילם שמשון יערי, בז צוקים - צילם שמשון יערי

 

צילם שמשון יערי, צילם שמשון יערי
לקן של בזי צוקים – צילם שמשון יערי, צילם שמשון יערי
צילם שמשון יערי, צילם שמשון יערי
צילם שמשון יערי, צילם שמשון יערי

צילם שמשון יערי, צילם שמשון יערי

 

קטגוריות

גני שמורה קשורים