פיקוח דיג בשפכי נחלים

מאת: דוד חלפון 09/03/2020

דגי הקיפון (בורי) נדוגים בים בבגרותם ודגיגים צעירים נלכדים בשפכי הנחלים לגידול בחקלאות מים. דוד חלפון, פקח היחידה הימית, מספר על מאמצי האכיפה לשמירה על אוכלוסייה בריאה.

קיפון_בורי.jpg
קיפון גדול-ראש (בורי). איור טוביה קורץ

 

דג הקיפון (בורי) הוא מאכל פופולרי בשוק הישראלי. בים התיכון ישנם 8 מינים מהמשפחה, אך קשה להבדיל ביניהם. מתוכם שלושה נפוצים בחקלאות הימית.

לדגי הקיפון יכולת לחיות בטווחי מליחות רחבים, אך הוא מתרבה בים בלבד. בארצנו הרבייה מתרחשת בחודשים יולי-דצמבר, והדגיגים הצעירים מתרכזים בשפכי נחלים. ניסיונות לגידול הדג בשבי לא צלחו משום שלא מצליחים להתרבות בשבי, ולפיכך השיטה שנוקטים בה היא של חקלאות מים מבוססת תפיסה מהבר (capture based aquaculture).

דגי הקיפון נדוגים בים בבגרותם, והדגיגים נאספים בשפכי הנחלים לבריכות גידול. איסוף הדגיגים נעשה בידי דייגים בעלי רישיון מקצועי ובו סעיף המתיר דיג זה. עם פרוץ נחלי הים בעת סערות החורף הראשונות עולים הדגיגים מהים אל פנים הנחל, שם נאספים באמצעות רשת ייעודית ומועברים אל מכלים מועשרים בחמצן. הדגיגים עוברים אקלום למליחות בריכת היעד ואז אכלוס, שם הם גדלים ומפוטמים עד גודל שיווק. אנו מקווים כי בעתיד הקרוב יפסק דיג זה ודגי הים יישארו בים.

פקחי הדיג של רשות הטבע והגנים ביצעו החורף (2019-20) פיקוח בשפכי הנחלים בים התיכון. זהו החורף השני במספר, מאז הקמת היחידה הימית של רשות הטבע והגנים, שבו מתבצע פיקוח זה.

דגי קיפון – צילום אלון פן

במהלך הפיקוח החורף נבדקו 38 דייגים ב-11 אירועי פיקוח שונים בשפכי הנחלים: דליה, תנינים, חדרה, פולג, שורק ונחל לכיש. חשוב לציין שדיג כזה אסור בשמורות טבע ובגנים לאומיים.

אגף הדיג עדכן את מטה היחידה, אשר בתגובה עדכן את הפקחים אילו דייגים צפויים לפקוד את שפכי הנחלים. עדכון זה ייעל מאוד את עבודת הפיקוח. כמו כן, רישיון הדיג הקבוצתי אשר ניתן לאותם מובילי צוותים הקל על הדייגים.

הדגשים בביקורות עמדו כמובן על החזקת רישיון דיג ייעודי בתוקף ועל שמירת מרחק של רכבי הדייגים מקו גאות המים.

מהתרשמותנו מדובר בדייגים "מקצוענים", פעילותם ייעודית והם חפצים להיות יעילים בעבודתם מבחינת משך הזמן שבו הם עמלים על מנת לעמוד ביעד שלהם וכן באיכות הדיג והשינוע על מנת להבטיח אחוזי שרידות גבוהים.

השנה על אף החורף ה"חזק", הכול הגיע קצת מאוחר וגם כאן, הסערות הגדולות המרמזות על תנאים להצלחת הדיג של דגי הקיפון, הגיעו מאוחר יותר, ועל כן עונת הדיג הסתיימה מאוחר יותר והייתה מעט ארוכה יותר מבשנה הקודמת.

חלק בלתי נפרד מהאחריות שלנו כפקחי דיג זו הזמינות לדיווחים המגיעים ממקורות שונים. גם השנה הגיעו דיווחים, קובלנות ותהיות על פעילות הדיג הזו, מעוברי אורח או מדייגים חופיים אשר מרגישים נבגדים על עצם ההחרגה אשר לתחושתם גוזלת מהם דגה פוטנציאלית.

דגי קיפון – צילום אלון פן

דאגנו לתת מענה והסבר ברור למדווחים, וכשהתאפשר, אם הדיווח היה תקף, הגענו לפיקוח בשטח. ההתרשמות היא כי לא נרשמה ביקורת שלילית כלפי הפיקוח בקרב דייגי הדגיגים, כמו כן העידו שלא הבחינו בפעילות לא חוקית של דייגים זרים אחרים.

מסך כל פעולות הפיקוח שנעשו נרשם אירוע אכיפה בודד בגין דיג ללא רישיון של 3 דייגים.

בחודשי הסתיו דייגי רשתות זריקה מגיעים אל שפכי הנחלים ולוכדים דגי בורי גדולים. השנה נתקלנו בכמה אירועים שבהם לא נשמר המרחק המינימלי משפך הנחל, העומד על כ-100 מטרים, כמו כן חריגה ממכסת השלל היומית העומדת על כ-5 ק"ג וכן דיג בשפך נחל האסור לדיג. באירועים אלו נפתחו תיקים והדייגים נקנסו.

פיקוח הדיג בשפכי הנחלים הוא משימת ליבה שלנו. אנו לומדים, משתפרים ומתייעלים כל הזמן.

אנו מדגישים כי דיג זה אסור בשמורות טבע ובגנים לאומיים

 

🐟🦈 הכירו עוד מדגי הים התיכון