סרטני חולן החוף אוכלים מדוזות שנפלטו לחוף

03/07/2022

 במסגרת סריקות לאיתור הטלות של צבות הים במטווח 24 צפה פקח היחידה הימית ברשות הטבע והגנים גיא לויאן בסרטנים מסוג חולן החוף אוכלים מדוזות שנפלטו לחוף.

סרטני חולון החוף אוכלים מדוזה - צילם גיא לויאן רטג
סרטני חולון החוף אוכלים מדוזה - צילם גיא לויאן רטג, סרטני חולון חוף אוכלים מדוזה - צילם גיא לויאן רטג

גיא לויאן פקח יחידה ימית רשות הטבע והגנים:
חולון החוף, או בשמו המוכר האחר סרטן חולות, הוא סרטן קצר בטן שחי בחופי ים חוליים. הוא פעיל בעיקר בלילה. החולון חי במחילות שהוא חופר בחול מעל קו הגאות העליון (זהו הקו הגבוה ביותר שאליו מגיעים מי הים במחזור הגאות והשפל). עומק המחילות תלוי בלחות הקרקע – ככל שמתרחקים מהחוף החולון צריך לחפור את מחילותיו עמוק יותר כדי להגיע לסביבה לחה דיה. עומק המחילות הוא בדרך כלל 80—90 ס"מ.

עיניו של החולון נישאות גבוה על מעין גבעולים כדי להגדיל את שדה הראייה שלו. בחוף הים החולי, שבו אין מחבוא מלבד המחילה, שדה ראייה רחב הוא יתרון משמעותי. התאמה אחרת של חולון החוף לסביבה החופית החולית היא קצוות הרגליים המחודדים המאפשרים לו להיטיב ללכת על החול.

תזונה: החולון הוא אוכל כול וניזון בעיקר מפלט ים, למשל מבעלי חיים מתים שנסחפים לחוף או מאצות. החולון גם טורף, וניזון למשל מביצים של צבי ים הטמונות בחול ואף מאבקועים של צבי ים.

סרטניחולון חוף אוכלים מדוזה צילם גיא לויאן רטג, סרטני חולון חוף אוכלים מדוזה - צילם גיא לויאן רטג