החלה השקיית מטע הדקלים

15/06/2022

היום, רביעי 15 ביוני 2022 החלה רשות הטבע והגנים בהשקיית מטע עצי הדקל במטרה לשמר את עצי התמר המוגנים.

השקייה 1176-811
השקיית מטע דקלים - צילם ערן היימס רשות הטבע והגנים

מעיינות עין צין ועין עקרבים הם מהמעיינות הגדולים והמשמעותיים במעיינות נחל צין ומהחשובים בנגב. זיהום מתמשך של מי התהום המזינים מעיינות אלו, גרם לפגיעה באיכות מי הנביעות, להידרדרות המערכת האקולוגית ולפגיעה בחי, בצומח במעיינות ובסביבתם הקרובה.

אסף צוער אקולוג מחוז דרום: ״הזיהום גרם להכחדת חלק משמעותי מהצומח הטבעי במעיינות וכיום ניתן למצוא רק מספר מועט של מיני צומח העמידים לזיהום. מעבודה שנעשתה עבור רשות הטבע והגנים (גוטליב ווידן, 2009), אנו למדים שסביב המעיינות התקיימו בעבר אוכלוסיות עצי תמר, שהם עצים מוגנים, אשר מקורם לא ידוע. אוכלוסיות אלו נפגעו באופן קשה מזיהום המעיינות וכיום נותרו כ- 30 פרטים שמצבם אינו טוב ועולה חשש משמעותי להכחדת הדקלים מהמעיינות״.

לאור זאת, עלתה דרישה בבקשה שהוגשה על ידי המבקשים לבית המשפט לבצע מספר פעולות מידיות להצלת עצי התמר.

משקים את הדקלים – צילם ערן היימס רשות הטבע והגנים

רעיה שורקי מנכ״לית רשות הטבע והגנים: ״הרשות הכינה תכנית לטיפול דחוף בדקלים, להנביט זרעי תמר ולגדלם במשתלה ולשמר חומר גנטי, וזאת על מנת לשמר את האוכלוסייה ולוודא שאוכלוסיית הדקלים המקוריים תתקיים לאורך שנים במעיינות עין צין ועין עקרבים. חשוב לציין שטיפול נכון בזיהום המעיינות הוא הפסקת הזיהום וניקוי מי המעיינות. רק טיפול מערכתי נרחב להפסקת הזיהום המתמשך יאפשר החזרת המצב האקולוגי לקדמותו ואישוש של אוכלוסיית הדקלים״.

התכנית המוצעת באה לשמור על הדקלים עד לסיום ההליך השלם.
הפעולות לשימור עצי התמר יכללו את שימור הדקלים הקיימים במעיינות באמצעות הוספת קרקע והשקיה רציפה לאורך השנה.
ניטור הדקלים במעיינות והערכת מצבם לאורך זמן. כולל ניטור כנגד חידקונית הדקל.
שימור דקלים שיגודלו מחוץ לשמורה באתר חקלאי בערבה. כאשר מקור הדקלים יהיה מהאוכלוסייה המקורית מחומר צמחי והנבטות.
ובחינה גנטית לאפיון מקור אוכלוסיית הדקלים והשוואתם לדקלים תרבותיים ודקלי בר בנגב.