אירוע דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים

05/06/2022

אמש התקבל דיווח מנציג חברת כימיקלים לישראל (icl) על אירוע דליפה. צוות מקצועי מרשות הטבע והגנים הגיע למקום במטרה לבחון את אירוע הדליפה. בשלב זה נראה כי הדליפות גרמו להעמקת ההתחתרות בערוצים ולפגיעה בצומח כתוצאה מהמלחה של הקרקע. אין סכנה בשלב זה לשמורת הטבע.

דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים

יש חשיבות גדולה לטיפול יסודי בדליפות בשל חשיבותה של מניפת נחל צאלים.

לאחר סיור במקום נמצאו הממצאים הבאים:

  • הדליפה קיימת לרוחב רוב שטח המניפה, למעט הערוץ הדרומי ביותר.
  • הדליפות הן מזרחית לתעלת ההזנה בשלב זה.
  • זרימת המים חלשה במקור הדליפה ומתגברת במורד הזרימה מזרחה. באזור הבוצה במזרח יש זרימה חזקה יותר ואף איגום של מי הדליפה.
  • בשלב זה לא נראה שזרימה זו גורמת לסחיפת קרקע בצורה משמעותית.
  • נראתה תמותה של צמחיה במורד הדליפה, חלקה מוגדרת כערכי טבע מוגנים.
  • נצפו עקבות של צבאים, ארנבות, צבוע, שועל ומכרסמים באיזור הדליפה.בנוסף בוצע צילום רחפן, במטרה למפות את קו הופעת המים ולבחון עד כמה מערבה נמצא קו זה והאם כולו נמצא על קו גובה אחיד. דבר היכול להעיד על הצפה לאורך כל המניפה. צילום הרחפן יהווה נקודת בקרה לאורך זמן לבחון האם הדליפה נעה מערבה.
אירוע דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
WhatsApp Image 2022-06-05 at 11.25.42, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
WhatsApp Image 2022-06-05 at 11.25.39, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים
דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים, דליפה מתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח למניפת נחל צאלים

 

מה עושים:

הפעולות הנדרשות כרגע הן מיפוי המצב הקיים ותכנון מהיר לתיקון הדליפה. כמו כן נדרש להגביר את הניטור הקיים במניפה.

המשרד להגנת הסביבה עומד בקשר עם רשות הטבע והגנים ועם היחידה הסביבתית האזורית, וכן עוקב אחר פעולות כי"ל, במטרה לבחון את האופן המהיר ביותר להפסקת הדליפה ולמזעור הפגיעה באזור רגיש זה.

בהתאם לתוכנית תת"ל 35א' הוקם מערך שאיבה והובלת תמיסת מי ים המלח מאתר השאיבה P9 למערך התעלה הקיים מדרום. לצורך כך הוחלט, לאחר דיונים רבים בות"ל, שהתעלה המובילה את תמיסת ים המלח, תעבור דרך מניפת הסחף של נחל צאלים.
רשות הטבע והגנים ליוותה את פרויקט ההקמה ואף דרשה להקים מערך ניטור לבחון שלושה גורמים שעלולים לפגוע במערכת האקולוגית של מניפת נחל צאלים:

  • חסימת תנועת מי השיטפונות באופק החלוקים של הנחל.
  • דליפה של מי ים המלח מהתעלה לתוך המניפה
  • ופיזור מי השיטפונות בערוצי מניפת הסחף.

לצורך כך הוקם, בהנחיית הות"ל, צוות ניטור.

צפו בד״ר אסף צוער מנהל אגף סביבה בחטיבת מדע רשות הטבע והגנים: