ארבעה נשרים ספרדיים שוחררו בישראל

22/03/2020

אל מצבת הנשרים המעטה שנותרו בישראל, נוספו היום 4 פרטים שהגיעו מספרד, ואחרי איקלום שוחררו במדבר יהודה להצטרף ל"צברים" הישראליים. המטרה: קינון שיביא ל"ילדים" בינלאומיים

נשרים מספרד
נשרים מספרד, צילם יגאל מילר

אוכלוסיית הנשרים בישראל זכתה היום לחיזוק משמעותי כאשר ארבעה נשרים שהועברו לרשות הטבע והגנים מספרד לפני מספר חודשים שוחררו לטבע הפתוח.

השחרור בוצע אחרי תקופת התאקלמות של הנשרים בכלוב אקלום מיוחד של רשות הטבע והגנים במדבר יהודה בו שהו מינואר ועד היום.

לקראת השחרור מושדרו הנשרים במשדר gps מיוחד למעקב שוטף אחר מסלול מעופם ונלקחו מהם דגימות דם למחקר ומעקב.

שחרור זה הוא חלק ממאמצי השימור, אישוש וביסוס אוכלוסיית הנשרים בישראל המתבצעים באמצעות פרויקט 'פורשים כנף' המשותף לרשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל.

לדברי יגאל מילר , אחראי רביית נשרים ועופות דורסים ברשות הטבע והגנים, "לאורך השנים מאז התחלנו בייבוא נשרים מספרד נוכח סכנת ההכחדה של נשרים בשמיי ישראל ובכלל בעולם זכינו לראות קינונים משותפים בין נשרים שנולדו בארץ לבין נשרים מספרד. אנו מקווים כי גם נשרים אלו ששוחררו היום יעמידו בעתיד דור צאצאים משלהם למען אוכלוסיית הנשרים והטבע בכלל".