שמירת מערכות טבעיות בריאות היא מתכון לקהילות בריאות

24/11/2022

רעיה שורקי, מנכ"לית רשות הטבע והגנים, בכנס "קיימות במרחב הכפרי": "שמירת השטחים הפתוחים היא אינטרס משותף לרשות הטבע והגנים והמועצות האזוריות, שמירת מערכות טבעיות היא מתכון לקהילות בריאות"

רעיה שורקי, מנכלית רשות הטבע והגנים, בכנס  קיימות במרחב הכפרי
רעיה שורקי, מנכ"לית רשות הטבע והגנים, בכנס "קיימות במרחב הכפרי", צילום: מרכז השלטון האזורי

הכנס שקיים השבוע מרכז השלטון האזורי בגבעת ברנר התמקד בנושאי שינויי אקלים, שטחים פתוחים, חקלאות מחדשת, וטיפול בפסולת. שורקי היתה בין הדוברים בכנס ודבריה התמקדו בנושא ניהול השטחים הפתוחים וממשק טבע בצל שינויי האקלים.

שורקי ציינה בדבריה כי רשות הטבע והגנים נערכת להשפעות שינויי האקלים על בתי הגידול ביבשה ובים ועל מינים בסכנת הכחדה והדגישה כי שמירת השטחים הפתוחים היא אינטרס משותף לרשות הטבע והגנים ולמועצות האזוריות.

רעיה שורקי, מנכ"לית רשות הטבע והגנים, בכנס "קיימות במרחב הכפרי", צילום: מרכז השלטון האזורי

בתוך כך הוסיפה שורקי כי "חיות הבר צריכות להישאר במרחק בטוח מבני האדם. רשות הטבע והגנים משקיעה מאמצי הסברה נרחבים מול המועצות על מנת לצמצם את כניסת חיות הבר לתווך האורבאני ועל מנת להצליח בכך נדרש שיתוף פעולה מהציבור".

עוד ציינה שורקי כי "הגידול באוכלוסייה וריבוי המשתמשים מצריך שיתוף פעולה בניהול ותפעול הטיילות בשטחים הפתוחים. אנרגיות ירוקות עלולות להפוך לאנרגיות שחורות במובנים של שמירת טבע".

שורקי סיכמה את דבריה ואמרה כי "אהבת טבע אינה זהה לשמירת טבע. שמירת טבע זקוקה לאוהבי טבע רבים משום שהם אלו המעניקים בסיס ציבורי איתן לשמירת טבע".