פגיעה בערכי טבע במצפה התת ימי באילת

31/12/2018

המצפה התת ימי באילת הודה בעבירות של פגיעה בערכי טבע מוגנים ואיסור פגיעה בשמורת האלמוגים במסגרת הסדר טיעון.
על המצפה התת ימי ומנהלו המדעי בזמן ביצוע העבירות הוטלו קנסות בסך כולל של 110 אלף ₪ בנוסף להתחייבות להימנע מעבירות דומות בסך 250 אלף ₪ . את כתב האישום הגישה רשות הטבע והגנים האמונה על חוק הגנת חיות הבר ועל הגנת שמורות הטבע בישראל

דגים ואלמוגים בים סוף
דגים ואלמוגים בים סוף, צילם דורון ניסים

ברשות הטבע והגנים מציינים כי, "מדובר על הסדר ראוי בתיק מורכב מבחינה ראייתית, המגשים את האינטרס הציבורי ומביא לידי ביטוי את האיזון בין חומרת העבירות שבוצעו לנטילת האחריות המלאה של המצפה ומי ששימש הרוח החיה בביצוע העבירות. לצד ההליכים הונהג שינוי משמעותי בתוך המצפה וחודדו נהלים וממשקי הבקרה"

החברה המחזיקה ומפעילה את המצפה התת ימי באילת (מצפה תת ימי ים סוף בע"מ) חתמה על הסדר טיעון במסגרתו תודה בעבירות של פגיעה בערכי בטבע מוגנים ואיסור פגיעה בשמורת האלמוגים. ההסכם נחתם מול רשות הטבע והגנים בעקבות חקירה מורכבת שהתנהלה בנושא וכתב אישום שהוגש על ידי הרשות כנגד המצפה התת ימי. במסגרת ההסדר יוטל קנס בסך של 60 אלף ₪ על החברה המפעילה את המצפה התת ימי וכן היא תידרש לחתום על התחייבות בסך 150 אלף ₪ להימנע מביצוע העבירות המיוחסות לה במשך 3 שנים.
בתוך גם מנהלו המדעי של המצפה הימי, שנכלל במסגרת כתב האישום והסדר הטיעון, יודה בעבירות של פגיעה בערכי טבע מוגנים ופגיעה בשמורה ובמסגרת זאת יוטל עליו קנס בסף 50 אלף ₪ והתחייבות בסך 100 אלף ₪ להימנע מעבירה דומה למשך 3 שנים. זאת בנוסף לריצוי 50 שעות למען תועלת הציבור.

לדברי שי פרץ, עורך דין פלילי בלשכה המשפטית של רשות הטבע והגנים ותובע ראשי בתיק, "מדובר על הסדר ראוי בתיק מורכב מבחינה ראייתית, המגשים את האינטרס הציבורי ומביא לידי ביטוי את האיזון בין חומרת העבירות שבוצעו לנטילת האחריות המלאה של המצפה ומי ששימש הרוח החיה בביצוע העבירות. יוער כי לצד ההליכים הפלילים, הונהג שינוי משמעותי בתוך המצפה וחודדו נהלים וממשקי הבקרה בין רשות הטבע והגנים למצפה. הרשות הוכיחה כי לצד שיתופי פעולה עם גופים מעין אלו, היא יודעת לעמוד איתן ובתקיפות גם כגוף אוכף בנסיבות של פגיעה בערכים שהיא אמונה על שמירתם".

הרקע להגשת כתב האישום הוא הקמת בריכת כרישים חדשה במצפה התת ימי בשנת 2014, שלצורך אכלוסה הוגשו לרשות הטבע והגנים, האמונה מטעם המדינה על חוק הגנת חיות הבר, בקשות היתר חריגות בגודלן לאיסוף ערכי טבע. משיקולי שמירת טבע, ביניהם הצורך להגן על החי במפרץ אילת, לרבות בעלי חיים נדירים שנכללו בבקשת ההיתר, רשות הטבע והגנים דחתה את הבקשות שהוגשו, אך התירה אכלוס בריכת הכרישים בערכי טבע מוגנים מיובאים מחו"ל. זאת בהתניה ברורה והכרחית כי המצפה יקים מערכת סינון וחיטוי שתמזער באופן משמעותי את הסיכון לזיהום ביולוגי במפרץ אילת, שעלול להיגרם מהזרמת מים חוזרים לשמורה לאחר ששהו בבריכה המאוכלסת בבעלי חיים שאינם ממפרץ אילת. תנאי הכרחי זה הוגדר מאחר שמערכות המים במצפה מחוברות לים ולשמורת ים האלמוגים.
הסכמות והתחייבויות אלו, לרבות התקנת מערכת לטיהור מים באמצעות UV שתותקן על צינור היציאה המזרים מים מבריכת הכרישים חזרה למפרץ, קיבלו ביטוי גם בכתב על ידי מנהליה הרלוונטיים של המצפה התת ימי.

בעקבות זאת בהיתר להזרמה (חקלאות ימית) שניתן למצפה התת ימי מטעם המשרד להגנת הסביבה, נקבע כי במי בריכת הכרישים – המים החוזרים לים יעברו דרך פילטר ביולוגי ולאחר מכן טיפול של חיטוי וטיהור בעזרת מערכת UV .

עם זאת, על אף שהותקנו מערכות הסינון והטיהור במצפה וההסכמות והתחייבויות המצפה לשימוש גורף בהן, בביקורות שערכו פקחי רשות הטבע והגנים במקום נמצא כי המצפה התת ימי הזרים לתוך שמורת הטבע המוכרזת ים האלמוגים, מים שיתכן ומכילים רכיבים, חומרים, או גופים ביולוגים שמקורם מחוץ למפרץ מבלי שעברו את מלוא הליכי הסינון והחיטוי כפי שהתחייבו להם וכפי שנקבע גם בהיתר מטעם המשרד להגנת הסביבה. על פי כתב האישום הזרמת המים היתה לא פחות מ-15 קוב מים ליום. בנוסף, בעלי חיים שמתו במצפה, לרבות בבריכת הכרישים החדשה, הוחזקו בקופסאות במקפיא של המצפה, וכאשר אלו התמלאו, הם הושלכו במישרין למפרץ אילת, למרות שישנם גורמי מחלה העלולים לשרוד במקפיא ועלולים לעבור לדגי הבר וערכי הטבע המוגנים שבמפרץ אילת.

לצד זאת נמצא כי המצפה התת ימי, בהנחיית מנהלו המדעי, אספו לא פחות מ 147 פרטים של ערכי טבע מוגנים לרבות פרטים נדירים של גיטרן ועטלפי ים, מחוץ לשמורות ומתוך שמורת הטבע ים האלמוגים וחלקם הוחזקו ממועד איסופם בבריכת הכרישים. זאת ללא ההיתר הנדרש על פי חוק מטעם רשות הטבע והגנים. יצוין כי לאיסוף ערכי טבע נדירים באופן לא מבוקר ומפוקח עלולה להיות תגובת שרשרת לטבע בשל תפקידם במארג המזון.
ברשות מציינים בכתב האישום כי במעשיהם החברה המחזיקה ומפעילה את המצפה התת ימי וכן מנהלו המדעי, פגעו בערכי טבע מוגנים ובשמורה בניגוד לחוק.

ברשות מוסיפים כי מפרץ אילת מהווה משאב טבע ייחודי בקנה מידה לאומי ובינלאומי בשל העובדה, בין היתר, שהוא המקום היחיד בישראל שבו מתקיימות שוניות אלמוגים בעלות מגוון ועושר שאין שני לו במדינת ישראל. בתוך כך מחקרים מדעיים מראים שמפרץ אילת עשוי לשמש מקלט עולמי לשוניות אלמוגים בעידן בו אנו נמצאים – עידן ההתחממות הגלובאלית. אלו על פי הרשות הסיבות בזכותן הוכרזו שתי שמורות ימיות ואחת חופית לאורך חופי אילת.