הפסקת הדיג בעונת הרבייה בים התיכון

10/04/2020

רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות מודיעים כי במשך כל תקופת הרבייה 30.6.20-19.4.20 חל איסור מוחלט על דיג דגים ממשפחת הדקרים וממשפחת המוסרים, בכל שיטות הדיג. פקחי היחידה הימית של רשות הטבע והגנים יאכפו את איסור הדיג בעונות הרבייה והגיוס בכל חלקי הארץ ובכל שעות היממה.

דקרים בעונת הרבייה צילום: מנור גורי
דקרים בעונת הרבייה צילום: מנור גורי, דקרים בעונת הרבייה . צילום: מנור גורי

היחידה הימית של רשות הטבע והגנים תגביר את מאמצי ההסברה והפיקוח בים התיכון בשל תקופת איסור הדיג בעונת הרבייה. תקופת איסור הדיג, שמוכרזת על ידי אגף הדיג במשרד החקלאות נועדה להבטיח תהליך רבייה תקין וסדיר של הדגים בים למען שמירת משאב הדגה.

עונת הרבייה: 19 באפריל עד ה-30 ביוני

איסור דיג בעונת הרבייה מסייע לאוכלוסיות הדגים להעמיד דור חדש של צאצאים ובכך מאפשר את התחדשות הדגה. לכל אורך תקופת הרבייה, חל איסור מוחלט על דיג דגים מתת משפחת הדקרים וממשפחת המוסריים, בכל שיטות הדיג.

לתקופה מוגבלת, בין ה-19 באפריל עד ל-16 במאי בלבד – דיג של מיני דגים אחרים מותר לבעלי רישיונות מתאימים תחת התנאים הבאים :

לבעלי רישיון דיג ספורטיבי בשיטות הבאות:

  • דיג באמצעות רובה (ללא שימוש במערכות אוויר מאולץ)
  • דיג באמצעות חכה מכלי שייט בעומקים גדולים מ-10 מ'

⚠️ שימו לב –  שלל הדיג היומי מוגבל  ל-3 ק"ג דגים ביום לכל היותר, או לדג יחיד אם משקלו עולה על 3 ק"ג.

לבעלי רישיון דיג מסחרי בשיטות הבאות:

  • רשתות עמידה ומערך חכות שוקע (שאראק) – בעומקים גדולים מ-10 מ'
  • דיג באמצעות רשת טבעת, בעומקים גדולים מ-30 מ'.

 

החל מתאריך 17 במאי ועד ה-30 ביוני, דיג של כל מיני הדגים אסור.

* למרות האמור, דיג באמצעות חכה מהחוף , דיג באמצעות מערך חכות צף (שאראק צף) בעומק העולה על 40 מטר,  ודיג באמצעות ספינות מכמורת מותר לאורך כל עונת הרבייה.

עונת הגיוס – איסור דיג מספינות מכמורת: 1 ביולי ל-31 באוגוסט

איסור דיג בעונת הגיוס מונע דיג של פרטים צעירים, ובכך מאפשר להם לגדול ולהצטרף לאוכלוסיות הדגים הבוגרות.

פקחי היחידה הימית של רשות הטבע והגנים יאכפו את איסור הדיג בעונות הרבייה והגיוס בכל חלקי הארץ ובכל שעות היממה.

לדברי יגאל בן ארי, מנהל היחידה הימית ברשות הטבע והגנים: " לנו ולדייגים המקצועיים והחובבים אינטרס מובהק ומשותף להגן על הדגים בעונת הרבייה והגיוס למען שמירה על התפתחות טבעית של משאב הדגה  בים התיכון שמדי שנה הולך ופוחת. בעונת הרבייה בטני הדגים מלאים בתאי זרע וביצית, ואיסור הדיג נועד לאפשר לדגים להתרבות בשקט ולהעמיד בהצלחה דור צאצאים. על דור צאצאים זה יש לשמור עד שיגדלו ויצטרפו לאוכלוסייה הבוגרת של הדגים. במהלך הימים הקרובים נפעל מול קהילת הדייגים בים ובמעגנות במספר ערוצים כך שיהיו מעודכנים על מועדי ומשך תקופת איסור הדיג על שיטותיו השונות. במקביל נגביר את פעולות הפיקוח בכל שעות היממה בשיתוף גורמי אכיפה נוספים כדי לאכוף בהצלחה את איסור הדיג ובכך לשמור בהצלחה על מצב הדגה בים".

>> איסור דיג בעונת הרבייה בים התיכון