מענה לתגובות הציבור בעניין עדכון מדיניות יבוא הזוחלים לישראל

08/03/2020

התייחסויות הציבור ומענה להן בעניין עדכון מדיניות יבוא זוחלים לישראל

משלוח חוקי של זוחלים ממין צב אדום רגל
משלוח חוקי של זוחלים ממין צב אדום רגל, משלוח חוקי של זוחלים ממין צב אדום רגל. צילם רועי גלעד

👈🏽👈🏽 הצעת עדכון מדיניות רט"ג ליבוא וסחר בזוחלים
מכתב מהמשרד להגנת הסביבה- אשכול משאבי טבע , אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים, לדוקטור נועם לידר- מנהל אגף אקולוגיה, חטיבת המדע, רשות הטבע והגנים

👈🏽👈🏽  סיכום הערות הציבור בנושא מדיניות הסחר בזוחלים
מאת: ד"ר נעם לידר, יתיר שמיר ואורי ליניאל

👈🏽👈🏽 עדכון מדיניות רט"ג בנושא יבוא וסחר זוחלים
מכתב מאלון רוטשילד רכז תחום המגוון הביולוגי בחברה להגנת הטבע, לדוקטור נעם לידר, מנהל אגף אקולוגיה ברשות הטבע והגנים

👈🏽👈🏽 חוות דעת ותגובה לרשימות השחורות ליבוא כפי שנוסחו על ידי רשות הטבע והגנים
לכל מאן דבעי

👈🏽👈🏽 חוות דעת בנושא הכללת הזיקית הנמרית ברשימה הלבנה
חוות דעת מאיגוד מגדלי החיות האקזוטיות בישראל לדוקטור נועם לידר, אקולוג רשות הטבע והגנים.
בנושא הכללת הזיקית הנמרית (pardalis furcifer (chameleon Panther ברשימה הלבנה
של זוחלים המותרים בייבוא וסחר.

👈🏽👈🏽 חוות דעת בנושא מדיניות גידול זוחלים
חוות הדעת של איגוד מגדלי החיות האקזוטיות בישראל על הצעת רשות הטבע והגנים למדיניות חדשה להסדרת גידול זוחלים